•  Krajina: Rumunsko
•  Mesto: Bukurešť
•  Výmera projektu: 35 000 m2
•  Obdobie realizácie: 2007    
•  Oblasti aplikácie: Fasáda
•  Produkty: CT 17, CT 85, CT 16, CT 60