• Krajina: Poľsko
• Mesto: Lublin
• Výmera projektu: 2 000 m²
• Rok realizácie: 2001   
• Oblasti aplikácie: Fasáda
• Produkty: CT 54