• Krajina: Egypt
  • Mesto: Deir el-Bahrí (Údolie kráľov) 
  •  Výmera projektu: 250 m²
  • Obdobie realizácie: 2007-2008
  • Oblasti aplikácie: Spevnenie kamenných sochárskych diel a kamenných prvkov na fasáde, opravy a lepenie kamenných prvkov, renovácia omietok medzi starými kamennými reliéfmi
  • Produkty: CR 61, CR 62, CC 81