•  Krajina: Litva
•  Mesto: Vilnius
•  Výmera projektu: 6 000 m²
•  Obdobie realizácie: 2003-2004
•  Oblasti aplikácie: Fasáda
•  Produkty: CT 17, CT 83, CT 85, CT 16, CT 77