•  Krajina: Poľsko
•  Mesto: Varšava
•  Výmera projektu: 10 000 m²
•  Obdobie realizácie: 2001   
•  Oblasti aplikácie: Fasáda
•  Produkty: CT 83, CT 85, CT 16, CT 64