•  Krajina: Lotyšsko
•  Mesto: Riga
•  Výmera projektu: 6 000 m²
•  Obdobie realizácie: 2004   
•  Oblasti aplikácie: Fasáda
•  Produkty: CT 83, CT 85, CT 16, CT 60, CT 63, CT 64