•  Krajina: Lotyšsko
•  Mesto: Riga
•  Výmera projektu: 7 000 m²
•  Obdobie realizácie: 2002-2004
•  Oblasti aplikácie: Fasáda
•  Produkty:  CT 83, CT 85, CT 16, CT 60, CT 54