•  Krajina: Poľsko
•  Mesto: Białystok
•  Výmera projektu: 1 000 m²
•  Obdobie realizácie: 2006   
•  Oblasti aplikácie: Renovácia fasády
•  Produkty: CT 48, CT 137