•  Krajina: Estónsko
•  Mesto: Tartu
•  Výmera projektu: 5 000 m²
•  Obdobie realizácie: 2003
•  Oblasti aplikácie: Fasáda
•  Produkty: CT 17, CT 83, CT 85, CT 16, CT 63