•  Krajina: Rusko
•  Mesto: Moskovská oblasť
•  Výmera projektu: 50 000 m²
•  Obdobie realizácie: 2007    
•  Oblasti aplikácie: Fasáda
•  Produkty: CT 17, CT 83, CT 85, CT 16, CT 35, CT 64, CT 137, CT 42