Key Facts

Ceretherm Classic Wool

Systém s veľmi vysokou priepustnosťou pár, požiarnou klasifikáciou A2 a zvukotesnými vlastnosťami. Ponúka vynikajúce izolačné vlastnosti pri garancii zdravého ovzdušia. Vďaka veľmi vysokej priepustnosti vodných pár je tento zatepľovací systém vynikajúcim riešením najmä na miestach s vysokou vzdušnou vlhkosťou  a rizikom biologickej kontaminácie.

Vlastnosti:

  • Vysoká priepustnosť vodných pár
  • Vysoká odolnosť
  • Receptúra BioProtect – vysoká odolnosť proti biologickej kontaminácii
  • Flexibilita a odolnosť proti mechanickému poškodeniu
  • Zvukotesný
  • Ekologický – minerálna vlna
  • Vynikajúce pracovné parametre

Vhodné materiály obvodového muriva na aplikáciu systému: drevené konštrukcie s cementovláknitými doskami, pórobetónové (suché) zle vetrané budovy, pórobetónové (vlhké) budovy a silikátové tvárnice
Vhodné typy budov: rodinné domy, bytové domy do 11 podlaží (nižšie ako 25 m), bytové domy vyššie ako 25 m a verejné budovy (najmä školy, nemocnice, divadlá)

1. Lepiaca hmota

• Lepiaca malta Ceresit CT 180 alebo CT 190
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014
a spĺňajúce požiadavky ETA systému Classic Wool
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky

• Minerálna vlna s pozdĺžnym alebo kolmým vláknom v súlade s EN 13162 a s ETA systémom Classic Wool
• Hrúbka až 25 cm

3.Výstužná vrstva

• V súlade s ETA systémom Classic Wool, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2
• Lepiaca malta Ceresit CT 190

4. Základný náter

• Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky
• Náter Ceresit CT 16 na minerálne, silikátovo-silikónové a silikónové omietky

5. Omietky

• Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137
• Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
• Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74
• Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174

6. Nátery

• Silikónový náter: Ceresit CT 48
• Silikátový náter: Ceresit CT 54
• Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®