Key Facts

Ceresit Ceretherm Popular

Ceretherm Popular

Základný tepelno-izolačný systém. Ekonomické riešenie, ktoré ponúka vhodné tepelno-izolačné vlastnosti spolu s odolnosťou proti vonkajším poveternostným podmienkam.

Vlastnosti:

  • Nízka nasiakavosť
  • Odolnosť
  • Receptúra Bioprotect – odolnosť proti biologickej kontaminácii
  • Dobré pracovné parametre

Vhodné materiály obvodového muriva na aplikáciu systému: pórobetónové (suché) dobre vetrané budovy, betón, keramické tehly a tvárnice
Vhodné typy budov: rodinné domy a bytové domy do 11 podlaží (nižšie ako 25 m)

1. Lepiaca hmota

• Lepiaca malta Ceresit CT 80
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA a spĺňajúce požiadavky ETA systému Universal XPS
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky

• Dosky z extrudovaného polystyrénu v súlade s EN 13164 a s ETA systémom Universal XPS
• Hrúbka až 20 cm

3. Výstužná vrstva

• Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Universal XPS, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2
• Univerzálna malta Ceresit CT 80

4. Základný náter

• Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky
• Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky

5. Omietky

• Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137
• Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60
• Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
• Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
• Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74
• Dizajn dreva: Ceresit CT 720 VISAGE

6. Nátery

• Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44
• Silikátový náter: Ceresit CT 54
• Silikónový náter: Ceresit CT 48
• Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®
• Dizajn dreva: Ceresit CT 721 VISAGE, podklad CT 720 VISAGE