Popis produktu

Tenkovrstvová sanačná omietka

Ceresit CR 64 Tenkovrstvová sanačná omietka

Šedá minerálna stierka na tenkovrstvové povrchové úpravy sanačných a tradičných omietok, pre použitie v interiéri aj exteriéri

Vlastnosti

  • paropriepustná
  • obsahuje tras
  • odolná proti poveternostným vplyvom
  • s vysokou priľnavosťou
  • ľahké spracovanie

Oblasti použitia

CR 64 je určená ako ukončovacia vrstva na úpravy povrchov v systémoch sanačných omietok. Používa sa na celoplošné prestierkovanie nerovných a hrubých povrchov sanačných, cementových a cementovo-vápenných omietok alebo betónov. Prísada trassovej múčky dodáva malte lepšiu spracovateľnosť a obmedzuje vznik soľných výkvetov. Maximálna hrúbka nanesenej vrstvy môže byť 5 mm, avšak i v tomto prípade nanášajte vo dvoch vrstvách.

Báza: zmes minerálnych spojív, minerálnych plnív a modifikátorov
Pomer miešania: 6,25÷6,75 l vody na 25 kg
Teplota spracovania: od +5°C do +25°C
Doba spracovania: do 2 hodín
Pevnosť v tlaku (STN EN 998-1): CS II
Objemová hmotnosť suchej malty (STN EN 998-1): ≤ 1370 kg/m³
Čas spracovateľnosti (STN EN 998-1): 940 min.
Orientačná spotreba: cca 1,8 kg/m2 na každý mm hrúbky

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Príprava podkladu

Ceresit CR 64 sa môže nanášať na drsné a nosné podklady ako napr. sanačné omietky, betón, klasické omietky bez tukov, živíc, prachu a iných látok, ktoré zhoršujú priľnavosť. Všetky nečistoty a slabé vrstvy musia byť úplne odstránené. To platí aj pre látky zamedzujúce priľnavosti a maliarske nátery. Slabo nasiakavé alebo nerovnomerne vlhké plochy sa musia navlhčiť vodou. Pred aplikáciou stierky musí byť povrch vlhký, ale nie mokrý. Suché a vysoko nasiakavé povrchy sa musia ošetriť penetráciou Ceresit CT 17 a nechať vysušiť približne 4 hodiny.

Spracovanie

Obsah obalu sa musí nasypať do odmeraného množstva čistej studenej vody a premiešať, kým sa nevytvorí rovnorodá hmota. Väčšie množstvá CR 64 sa odporúča rozmiešať vŕtačkou s miešadlom. Stierka sa nanáša a vyhladzuje na pripravenom podklade dlhým kovovým hladidlom. Materiál je možné prehladiť filcovým alebo polystyrénovým hladidlom. Po vytvrdnutí a vyschnutí omietky je možné naniesť silikátový náter CT 54 (po min. 3 dňoch) alebo silikónový náter CT 48 (po min. 2 - 3 týždňoch). V prípade použitia omietky mimo sanačného systému je možné na ňu nanášať aj akrylátové nátery CT 42 alebo CT 44 (po min. 2 – 3 týždňoch).