Popis produktu

Silikónová impregnácia fasád

Ceresit CT 13 Silikónová impregnácia fasád

Neviditeľná impregnácia neobsahujúca rozpúšťadlá, určená pre všetky nasiakavé minerálne podklady.

Charakteristika

  • bezrozpúšťadlová
  • odolná proti prudkému dažďu
  • odolná proti zásaditým vplyvom
  • obmedzuje nasiakavosť podkladu
  • odolná proti znečisteniu
  • nespôsobuje lesk povrchu
  • preniká hlboko do fasády
  • paropriepustná

Oblasti použitia

Ceresit CT 13 je určený na impregnáciu zvonivkového, tehlového a pohľadového muriva, minerálnych vonkajších omietok a náterov strešných škridiel. Slúži na hydrofobizáciu vysoko alkalických podkladov, napr. betónu, vláknocementu, muriva z vápenno-pieskových tehál, čerstvých omietok, nového škárovania atď. Impregnácia CT 13 je určená na ochranu fasády proti prenikaniu prudkého dažďa a agresívnych zložiek atmosféry. Ďalej je určená na zamedzenie vzniku výkvetov, poškodení mrazom, tvorby plesní a machov. Slúži taktiež na bezpečnú vodoodpudzujúcu impregnáciu aj v prípade existencie vlasových trhlín (povrchových trhlín) až do šírky cca 0,2 mm. Nedá sa použiť na plochy podláh alebo na izoláciu proti zemnej vlhkosti, povrchovej alebo presakujúcej vode ani proti tlakovej vode. Nepoužívajte pri omietkach na báze syntetickej živice a pri disperzných fasádnych náteroch.

 

Balenie: 5 l a 10 l plastový kanister
Skladovateľnosť: Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch.
Spotreba: 0,2–0,7 l/m², podľa nasiakavosti podkladu
Odolnosť proti dažďu: po cca 4 hodinách

Dokumenty na stiahnutie

 

Pracovný postup

Príprava povrchu

CT 13 možno použiť na všetkých pevných, nosných, mrazuvzdorných, nasiakavých, čistých, suchých alebo mierne vlhkých podkladoch. Po čistení povrchov vodou alebo po dlhšom období dažďa nechajte povrchy pred impregnáciou uschnúť niekoľko dní, v závislosti od poveternostných podmienok a nasiakavosti podkladu. Opravte všetky trhliny, poškodené spoje a iné poruchy. Zakryte okná, dvere a ďalšie priľahlé oblasti a/alebo ich ihneď po impregnácii očistite vodou. Zakryte rastliny a kríky.

Spracovanie

Pred použitím CT 13 v nádobe dobre pretrepte. Impregnačný náter nanášajte mäkkou štetkou alebo kefou – pri väčších plochách ho možno nastriekať, na zvislých plochách naneste stekajúci náter – až do okamihu nasýtenia suchého podkladu tak, aby po povrchu stavby stekal pribl. 50 cm dlhý povlak tekutiny. Na väčšie plochy nanášajte striekaním. Počas striekania zabráňte vzniku hmly z kvapôčok. Na vodorovných plochách: Nazhromaždený materiál sa musí po impregnácii vpiť. Aby ste docielili hlboké preniknutie, naneste CT 13 minimálne dvakrát (mokré do mokrého). Náradie umyte vodou bezprostredne po použití.