Skip to Content

Technická odbornosť

Rozsiahly výskum a vývoj v spoločnosti Henkel tvorí neustály tok inovatívnych produktov a systémových riešení založených na nových technológiách. Aby sme vám mohli poskytovať kvalitné produkty, špecializované projektové riadiace tímy poskytnú podporu od fázy návrhu až po konečnú realizáciu projektu priamo na stavbe. A keďže znalosť našich produktov a riešení je najdôležitejším kľúčom k úspechu na stavbe, ponúkame pravidelné teoretické aj praktické školenia.


Overte si naš technické a odborné poznatky

mx ceresit technical expertise mx ceresit support