Skip to Content

Oblasti pôsobnosti

Na základe našich kompetencií sme vybudovali medzinárodne uznávaný sortiment stavebných materiálov a systémových riešení pre mnohé oblasti použitia - od lepiacich a utesňovacích produktov na obklady, dlažby, okná, fasády, strechy a podlahy po montážne a upevňovacie technológie. Či ste pokrývač, podlahár, špecialista na fasády alebo strechy, v každom prípade sa môžete spoľahnúť na jednoduchosť použitia a vynikajúce vlastnosti, ktoré ponúkajú naše produkty.

Mnohé stavebné činnosti nemožno dosiahnuť s len jednotlivými produktmi a riešeniami. Značka Ceresit preto stavia na komplexných produktových systémoch, ktorých komponenty sú dokonale zladené - od systémov na kladenie obkladov a dlažieb až po fasádne zatepľovacie systémy. Všetky systémy, ponúkané pod značkou Ceresit, majú mimoriadne vysokú úroveň bezpečnosti aplikácie a ľahkú spracovateľnosť. To zase znamená úsporu času a nákladov pre používateľa produktu.

cz ceresit oblasti pusobnosti fields of competence
ETICS

Kompatibilné systémy na zateplenie a konečnú úpravu všetkých druhov fasád.

Obklady a dlažby

Produkty pre kompletné systémy kladenia obkladov a dlažieb: lepidlá, škárovacie hmoty, tesniace a hydroizolačné produkty pod obklady a dlažby.

Podlahy

Produkty na prípravu podkladu, vyrovnávanie podláh a konečnú úpravu podláh.

Montážne PU peny

Izolačné a montážne peny, ktoré sa používajú v rôznych častiach stavby.

Interiérové povrchové úpravy

Penetračné nátery a interiérové stierky, vrátane moderných a všestranných konečných úprav povrchu.

Opravy a sanácie betónu

Murárske, opravné a špeciálne malty, prísady a prímesi.

Hydroizolácia a utesňovanie

Hydroizolačné a strešné výrobky určené na použitie v rámci celej stavby.