Skip to Content

Naše základné hodnoty

Stavebné projekty sú zložité a vyžadujú špecializované produkty. Všetky riešenia, ktoré ponúkame, sú založené na dôslednej kvalite a dlhoročných skúsenostiach z minulosti.

Základom nášho úspešného podnikania je partnerstvo s remeselníkmi a špecialistami. Náš hlavný cieľ je byť dôveryhodný, kompetentný stavebný partner pre profesionálnych remeselníkov. Sústreďujeme sa sa na naše základné hodnoty - inovácie, kvalita, technická odbornosť a trvalá udržateľnosť - a robíme všetko preto, aby sme mohli poskytovať stály prísun inovatívnych, veľmi kvalitných a najvhodnejších systémových riešení. Značka Ceresit predstavuje spoľahlivosť a profesionálnu kvalitu, ale aj zlepšenie energetickej účinnosti a ochranu prírodných zdrojov.

  • Inovácia
    Inovácia
  • Kvalita
    Kvalita
  • Technická odbornosť
  • Dlhodobá udržateľnosť