Skip to Content

Dlhodobá udržateľnosť

Záväzok byť na pozícii lídra na poli trvalej udržateľnosti je jednou zo základných hodnôt našej spoločnosti. Naším cieľom je prinášať nové riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj a zároveň naďalej zodpovedne formovať naše podnikanie a zlepšovať náš hospodársky úspech. Táto ambícia zahŕňa všetky činnosti našej spoločnosti v rámci hodnotového reťazca a je základom, na ktorom sme vyvinuli našu stratégiu udržateľnosti do roku 2030: Počas nasledujúcich 20 rokov dosiahnuť viac s menším množstvo zdrojov a strojnásobiť efektivitu. Vzhľadom na rastúci dopyt po obmedzených prírodných zdrojoch musíme prinášať stále nové zlepšenia. Pri napredovaní sa zameriame na ešte hlbšie zapájanie zamestnancov do našich aktivít v oblasti udržateľnosti, na zintenzívnenie spolupráce s partnermi v rámci celého hodnotového reťazca a na ďalšie zlepšovanie našich nástrojov na hodnotenie, riadenie a komunikáciu.

  • Energia a klíma
  • Zdravie a bezpečnosť
  • Spoločenský pokrok