Skip to Content

Spoločne Budujeme Udržateľnú Budúcnosť

You need to accept cookies to play this video

Výzvy Udržateľnosti

This photo depicts a forest fire caused by a climate change.
Globálne Otepľovanie
 • So súčasnými podmienkami môžeme do roku 2100 očakávať zvýšenie o +3,5 až +4,5 °C, čo je ďaleko od cieľa 1,5 °C stanoveného v Paríži*​
 • Nárast nad 2 °C znamená 2–3 krát horší dopad (povodne, požiar, búrky, sucho,...) ako 1,5 °C ​

* U.N. World Meteorological Organization

This photo depicts an ocean full of plastic waste.
Plastový Odpad
 • Do roku 2050 budú oceány obsahovať viac plastov ako rýb. *
 • Ročne unikne do oceánov viac ako 8 miliónov ton plastu.​
 • 83 % testovanej kohútikovej vody obsahuje mikroplasty.**​

*Ellen MacArthur Foundation
** The guardian, Plastic Fibres found in tap water around the world, study reveals

This photo depicts poor housing with poor living conditions.
Chudoba
 • Škodlivé vystavenie chemikáliám 
  spôsobuje najmenej 4,9 miliónov úmrtí ročne.*​
 • Celosvetovo nemá 1,6 miliardy ľudí prístup k zodpovedajúcemu bývaniu.**​
 • Do roku 2030 OSN odhaduje, že 40 % svetovej populácie bude postrádať adekvátne bývanie.**​

* WHO
** The United Nations

 

Stavebný Priemysel

Kľúč k udržateľnej budúcnosti
The photo shows a team of people working on a construction site in Dubai.
 • Každý deň sa stavajú budovy a naše mestá sa rozrastajú. Stavebný fond sa do roku 2050 zdvojnásobí.​
 • Celosvetovo tvorí zastavané prostredie takmer 40 % celkových emisií CO2.*​
 • Budovy budú hrať kľúčovú úlohu v boji proti zmene klímy.

*Správa o globálnom stave budov a stavebníctve za rok 2019, Globálne aliancie pre budovy a stavebníctvo, OSN

Naše Stratégia

Redukcia Co2
 • Do roku 2040 sa stať klimaticky pozitívnymi
 • Znižovať uhlíkovú stopu našich surovín​
 • Podporiť vlastníkov domov, aby znižovali ich emisie CO2
Cirkulárna Ekonomika
 • Urobiť naše obaly recyklovateľné alebo znovu použiteľné
 • Maximalizovať podiel recyklovaných plastov v našich obaloch
Bezpečnost Domova
 • Poskytnúť bezpečný domov rodinám v núdzi
 • Vyvíjať produkty s veľmi nízkymi emisiami​
 • Znižovať obsah škodlivých látok
Desktop with a Henkel's website showing Sustainability Report on a screen.