Skip to Content

Impresum

Obsah zabezpečil:

HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o. 

Sídlo:

Záhradnícka 91

821 08 Bratislava, Slovensko

Poštová adresa:

820 09 Bratislava 29, Slovensko

P.O. Box 66

Telefón:

00421 2 33319 111

Fax:

00421 2 33319 301

Obchodný register:

Okresný súd Bratislava I, odd. Sro, vložka 1413/B

IČO:

17324246

IČ-DPH.:

SK2020325384

E-mail kontakt: