Skip to Content

Bezpečný Domov

Vitajte Doma

On the photo you can see two female volunteers building home in context of social responsibility program called Welcome Home that is organized by Henkel's Construction Business Unit.

You need to accept cookies to play this video

Bezpečný domov je dôležitý na prelomenie kruhu chudoby a položenie základov na budovanie lepšieho života. Vďaka finančnej podpore nadácie Fritza Henkela podporujeme rodiny, ktoré potrebujú renovovať svoj dom, školu alebo okolie.
Fritz Henkel Stiftung (odkaz).

Od nášho prvého dobrovoľníckeho projektu v roku 2016 sme dosiahli nasledujúce míľniky:

  • 15 projektov
  • 10 krajín
  • Viac ako 750 dobrovoľníckych dní zamestnancov spoločnosti Henkel
  • Účasť viac ako 350 zamestnancov spoločnosti Henkel
  • Naše úsilie po celom svete pozitívne ovplyvnilo niekoľko tisíc životov

Zníženie Škodlivých Látok

Various tubes togther with some plants on the laboratory table

Zdravie a spokojnosť našich remeselníkov a majiteľov domov sú pre nás dôležité. Uisťujeme sa, či používajú správne naše produkty a dodržujú príslušné predpisy. Ceresit preberá zodpovednosť za proaktívnu identifikáciu a nahradzovanie škodlivých látok v našich produktoch. Pracujeme na vývoji nových technológií, ktoré zvyšujú bezpečnosť a transparentnosť v hodnotovom reťazci. Prostredníctvom našich riešení s nízkym obsahom emisií a nízkou prašnosťou neustále vyvíjame produkty na zlepšenie zdravia a bezpečnosti. Ceresit sa snaží podávať najlepšie výkony tým najbezpečnejším možným spôsobom.

Nízkoemisné Výrobky

Podiel recyklovaného obsahu spoločnosti Henkel

Ceresit LP Sustainability Graphic Emissions

Nízke emisie. Bezpečnejšie vnútorné prostredie.

Čo sú emisie?
Emisie - uvoľňovanie plynných znečisťujúcich látok do životného prostredia. Vo vnútornom prostredí väčšinou vychádzajú z čerstvo nanesených lakov a farieb, lepidiel, izolačných systémov a iných stavebných materiálov. Najvýraznejšie sú krátko po aplikácii určitých produktov, ale môžu pretrvávať vo vzduchu dni a mesiace po inštalácii materiálov. Emisie sú definované ako „prchavé organické zlúčeniny“.

CM 17 Banner with Packshot and EMICODE

Certifikácia EC 1. Bezpečnosť vo vlastnom dome

Vyberajte bezpečné výrobky s nízkymi emisiami.

Riešením pre ochranu vlastného zdravia a pohody sú produkty s nízkym dopadom na bezpečnosť vnútorného ovzdušia. Štandardizované označenie EMICODE Vám umožňuje rozpoznať tieto produkty a urobiť vedomé rozhodnutie o nákupe, ktoré sú šetrné ku zdraviu. EMICODE (odkaz).