Skip to Content

Energia a klíma

Nepretržitá optimalizácia využitia energie a vody spolu s menším množstvom odpadu znižuje spotrebu zdrojov a minimalizuje emisie CO2 počas výrobného cyklu. Špecifické produktové riešenia, napríklad vonkajšie zatepľovacie systémy pre fasády, umožňujú koncovému používateľovi ušetriť náklady na energiu a aktívne prispievať k ochrane životného prostredia.

Infographic for ceresit pl more value added