Skip to Content

Obklady a dlažby

Príprava podkladu

Pred začatím obkladania je dôležité odskúšať podklad, aby sa zamedzilo reklamáciám, a aby bol zaručený dlhodobý výsledok. Na tento účel sa plochy vizuálne skontrolujú a v prípade potreby sú podrobené mechanickej a chemickej skúške. Súčasťou skúšania sú dôležité kroky, ako je meranie vlhkosti (podlahy), kontrola stavu podkladu, brúsenie povrchu (CSA) a penetrácia.

Povrch musí v podstate spĺňať tieto podmienky: musí byť dostatočne nosný, suchý, rovný a zbavený prachu a mastnoty.

Meranie Vlhkosti

Povinnosťou osoby, ktorá kladie obklady a dlažby je vyhodnotiť zostatkovú vlhkosť v podklade (podlahe) pred začatím inštalácie akéhokoľvek dlažbového systému - metóda CM je overeným spôsobom testovania, či je podklad dostatočne suchý a pripravený na kladenie obkladu alebo dlažby.

Kontrola Stavu Podkladu

Kontrola stavu podkladu (rovnosť, pevnosť, súdržnosť, diery):

Obhliadka

Vizuálna kontrola podkladu môže poskytnúť odpovede na dôležité otázky, ako napríklad: sú viditeľné chyby povrchu ako trhliny, výkvety, poškodenie vlhkosťou alebo znečistenie?

Skúška Vrypom

Ostrým kovovým predmetom, napríklad skrutkovačom, nožom alebo klincom sa urobí do kríža vryp do povrchu. Čím je vryp hlbší, tým menšia je pevnosť alebo nosnosť podkladu.

Skúška Zmáčaním

Skúška zmáčaním poskytuje informácie o nasiakavosti podkladu. Keď voda vsiakne a povrch stmavne, je potrebné naniesť špeciálny penetračný náter pre nasiakavé podklady.

Skúška Lepiacou Páskou

Prúžok lepiacej pásky sa pritlačí na vrstvu starého náteru. Ak sa náter pri prudkom odtrhnutí odlepí, musí sa odstrániť a potom sa musí naniesť spevňujúci základný náter.

Test Utretím

Test utretím sa vykonáva rukou alebo špongiou, a to v prípade kontroly kvality omietky. Ak ruka alebo špongia zostane pokrytá vrstvou "kriedy" je nunté povrch spevniť alebo kompletne nahradiť.

  • Systémové riešenia
    Systémové riešenia

    Profesionálne know-how a infomácie na jednom mieste 

Máte Otázku?

Radi vám zodpovieme akúkoľvek otázku ohľadom našich produktov, kde ich kúpiť alebo aké je správne riešenie pre váš projekt.