Skip to Content

Zatepľovacie systémy

Prečo zatepľovať

Dôvody Pre Tepelnú Ochranu Budov

Od väčšiny budov vyžadujeme zaistenie čo možno najstabilnejšej teploty a stupňa vlhkosti v interiéroch v kombinácii s čo najnižšou priepustnosťou zvuku. Zároveň by si asi každý z nás prial, aby toto prevedenie bolo permanentné a bez nutnosti ďalších investícií.

Ceresit Ceretherm - Vonkajší Zložený Teploizolačný Systém Ceresit

V roku 1970 bol produktový rad CERESIT, jedna z hlavných obchodných značiek skupiny Henkel, rozšírený o omietky, lepiace/stierkové malty a fasádne nátery a zároveň došlo k registrácii obchodnej značky „Systém Ceresit VWS“. Od tejto doby sú systémy ETICS z radu Ceresit používané na ochranu a dekoráciu fasád budov na celom svete. Systémy Ceresit Ceretherm ETICS zaisťujú dlhotrvajúcu a vysoko kvalitnú tepelnú izoláciu budov. Z hľadiska fyzikálnych a chemických vlastností sú parametre produktov z radu systémov Ceresit Ceretherm navzájom kompatibilné.

 • Základným princípom systémov Ceresit ETICS je lepšia tepelná izolácia obvodových plášťov budov. Vďaka tomu dochádza k významnej úspore nákladov za energie a zároveň k vyššej ochrane životného prostredia.
 • Majú dekoratívnu funkciu a vďaka širokému výberu omietok a náterov zaisťujú atraktívny vzhľad fasády.
 • Systémy Ceresit ETICS môžu byť aplikované na fasády nových i renovovaných budov.

Od kvality tepelnej izolácie budovy sa odvíja nielen výška mesačných prevádzkových nákladov, ale stále častejšie tiež výška nájmu a trhová hodnota budovy. Energetická úroveň tepelnej izolácie budovy je vyjadrená ročnou spotrebou energie v budove. Príčina vysokej spotreby energie spočíva hlavne v nadmerných tepelných stratách spôsobených nedostatočnou izoláciou budov. Ak stena budovy oddeľuje zóny s odlišnými klimatickými podmienkami (napr. −15 °C vonku a +21 °C vnútri budovy), stáva sa z nej miesto, kde prebiehajú rôzne procesy prechodu a prestupu tepla. Teplo vždy preniká z teplejších miest do studenších.

Intenzita a distribúcia prúdenia tepla systému „budova-okolie“ je znázornená na obrázkoch:

Prúdenie tepla tepelne izolovaným murivom je výrazne menšie. Teplota na vnútornom povrchu steny bude vyššia ako v prípade, keď stena nie je chránená tepelnou izoláciou. Teplota rapídne klesá v mieste izolačného materiálu.

Výsledok tepelnej izolácie vonkajších stien budov je viditeľný na dvoch vyššie uvedených termografických snímkach. Na fotografii vľavo sú na žltých a oranžových miestach viditeľné tepelné straty, ktorým sa mohlo potenciálne zabrániť. Z vnútornej časti budovy prúdi teplo von a taktiež sa zvyšuje teplota fasády. Na fotografii vpravo je budova s tepelnou izoláciou. Rovnaké miesta sú teraz modré, a to znamená, že je v nich významne nižšia teplota, pretože tepelná izolácia zabraňuje úniku tepla z vnútorných priestorov budovy.

Z obrázkov je zrejmé, že podiel vonkajších stien na tepelnej strate je významný, bez ohľadu na typ a veľkosť budovy. Kvalitná tepelná izolácia muriva pomocou ETICS umožňuje znížiť intenzitu prúdenia tepla obvodovými stenami. Zároveň dôjde k obmedzeniu kolísania teploty v budove a v konštrukčných vrstvách samotného obvodového plášťa. Teplota na vnútornom povrchu steny bude vyššia ako v prípade, keď stena nie je chránená tepelnou izoláciou. Teplota klesá rapídne v mieste izolačného materiálu. Spotreba energie neznamená len energetické náklady, ale aj plytvanie ekologickými zdrojmi. Nadmerná emisia CO2 (vykurovanie budov: 30 – 35% z celkových emisií do ovzdušia), produkovaného pri spaľovaní rôznych druhov palív do ovzdušia, spôsobuje skleníkový efekt nebezpečný pre nás všetkých. Obmedzenie spotreby energie aplikáciou systémov ETICS môžeme znížiť energetickú náročnosť budov, a tým obmedziť emisiu skleníkových plynov.

Prečo Etics

Budovy s touto tepelnou ochranou spĺňajú požiadavky vysokého teplotného komfortu interiéru, napomáhajú znížiť znečisťovanie životného prostredia a zároveň fasády týchto budov získavajú atraktívny a jedinečný vzhľad. V závislosti od technológie, ktorou sú obvodové plášte budov vyrobené, je možné dosiahnuť komplexne esteticky pôsobivú tepelnú ochranu celej budovy. Systémy ETICS predstavujú účinné riešenie v oblasti tepelnej izolácie nielen pre súvislé plochy fasád, ale zároveň pre väčšinu stavebných technických detailov, ako sú napríklad dilatačné škáry, napojenia balkónov a lodžií, strešných konštrukcií, výplní stavebných otvorov a pod. Obľúbenosť technológie ETICS vyplýva z niekoľkých výhod:

 • efektívne zvýšenie izolácie steny a eliminácia tepelných mostov,
 • úplná renovácia fasády a ponechanie alebo zmena vzhľadu budovy podľa priania investora či projektanta,
 • nízka hmotnosť neovplyvňujúca konštrukciu budovy, vďaka nej je možné aplikovať tento systém takmer na každú konštrukciu,
 • jednoduché zhotovenie účinnej estetickej a efektívnej tepelnej izolácie v kombinácii s atraktívnou cenou a odolnosťou projektovanou na niekoľko desaťročí.

Systémy ETICS sú charakterizované ako bezškárové, čo znamená, že ich povrch je tvorený súvislou vrstvou šľachtenej omietky. Tento spôsob konečnej úpravy povrchu umožňuje veľmi účinnú ochranu tepelnej izolačnej vrstvy proti korózii vzniknutej následkom pôsobenia poveternostných vplyvov, vody a slnečného žiarenia (hlavne UV žiarenia).

Prečo Systémy Ceresit Ceretherm

Henkel má so systémami ETICS viac ako 55-ročné skúsenosti. Týmito systémami bolo zateplených už mnoho tisíc budov na celom svete.

So systémami Ceresit Ceretherm ponúkame:

 • cieľom našich systémov je tepelne izolovať budovy s rôznymi charakteristickými vlastnosťami,

 • táto kompatibilita zaručuje maximálne funkčnú tepelnú izoláciu, jej odolnosť, zníženie nákladov na energie a správnu klímu vo vnútri budovy,

 • naše systémy sú neustále kontrolované v súlade s medzinárodnými smernicami, ako sú ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, AQUAP, oddelením kontroly kvality a naším vlastným centrálnym výskumným laboratóriom akreditovaným v súlade so smernicami IS/IEC 17025,

 • naše systémy spľňajú požiadavky stanovené medzinárodne alebo požadované miestnymi technicko-konštrukčnými inštitúciami alebo inými orgánmi z oblasti výstavby stavieb.

 • oddelenie výskumu a vývoja pracuje na neustálom zlepšovaní existujúcich produktov a implementácii inovačných riešení na základe dostupnosti nových surovín, zmien v technológiách, možného zlepšenia aplikácií ETICS, podľa ich funkcie a predstáv spotrebiteľov,

 • široké portfólio omietok a náterov s rôznymi štruktúrami, veľkosťou zrna a rozsiahlou ponukou farieb, poskytuje neobmedzený výber možností,

 • naši technickí odborníci sú k dispozícii a poradia si s každým štádiom projektu a jeho realizáciou,

 • v našich školiacich centrách sú organizované školenia zamerané na aplikáciu produktov a systémových riešení.
 • Omietky s technológiou Double Dry
  Omietky s technológiou Double Dry

  Silikónové omietky Ceresit boli obohatené o inovatívnu technológiu Double Dry. 

Máte Otázku?

Radi vám zodpovieme akúkoľvek otázku ohľadom našich produktov, kde ich kúpiť alebo aké je správne riešenie pre váš projekt.