Dokumenty pre vydanie licencie na zatepľovanie systémami Ceresit

Dokumenty pre vydanie licencie na zatepľovanie systémami Ceresit

Pre vydanie licencie je potrebné mať osvedčenie o zaškolení pracovníkov firmou Henkel.