Inštalácia PVC na PVC - lepenie do zavädnutého lôžka