Key Facts

Ceretherm Classic

Spoľahlivý zatepľovací systém odolný proti nárazom a poveternostným podmienkam. Ponúka optimálne samočistiace vlastnosti a dobre prepúšťa vodnú paru.  Odolné a dlhotrvajúce riešenie pre väčšinu aplikácií.

Vlastnosti:

  • Odolný proti nárazom
  • Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
  • Odolný proti poveternostným vplyvom
  • Nízka nasiakavosť
  • Požiarna klasifikácia: B-s1, d0 v súlade s EN 13501-1

Vhodné materiály obvodového muriva na aplikáciu systému: pórobetónové (suché) dobre vetrané budovy, betón, keramické tehly a tvárnice, nerovnorodé steny
Vhodné typy budov: rodinné domy, bytové domy do 11 podlaží (nižšie ako 25 m) a verejné budovy

1. Lepiaca hmota

• Lepiaca malta Ceresit CT 83, CT 85 alebo CT 84
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Classic
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky

• Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Classic, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F
• Hrúbka až 40 cm

3. Výstužná vrstva

• Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Classic, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2
• Malta Ceresit CT 85

4. Základný náter

• Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky
• Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky

5. Omietky

• Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137
• Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60
• Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
• Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
• Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74
• Mozaiková omietka: Ceresit CT 77
• Dizajn prírodného kameňa: Ceresit CT 710 VISAGE, Ceresit CT 710 Super
• Akrylátová omietka: Ceresit CT 60 VISAGE
• Dizajn dreva: Ceresit CT 720 VISAGE
• Dizajn pohľadového betónu: Ceresit CT 760 VISAGE

6. Nátery

• Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44
• Silikátový náter: Ceresit CT 54
• Silikónový náter: Ceresit CT 48
• Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®
• Dizajn dreva: CT 721, podklad CT 720