Key Facts

Ceresit Ceretherm Popular

Ceretherm Popular

Základný tepelno-izolačný systém. Ekonomické riešenie, ktoré ponúka vhodné tepelno-izolačné vlastnosti spolu s odolnosťou proti vonkajším poveternostným podmienkam.

Vlastnosti:

  • Ekonomické riešenie
  • Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
  • Odolný proti poveternostným vplyvom
  • Nízka nasiakavosť
  • Požiarna klasifikácia: B-s1, d0 v súlade s EN 13501-1

Vhodné materiály obvodového muriva na aplikáciu systému: pórobetónové (suché) dobre vetrané budovy, betón, keramické tehly a tvárnice
Vhodné typy budov: rodinné domy a bytové domy do 11 podlaží (nižšie ako 25 m)

1. Lepiaca hmota

• Lepiaca malta Ceresit ZS alebo malta Ceresit ZU
• Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Popular
• Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky

• Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Popular, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F
• Hrúbka až 42 cm

3. Výstužná vrstva

• Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Popular, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2
• Univerzálna malta Ceresit ZU

4. Základný náter

• Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky
• Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky

5. Omietky

• Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137
• Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60
• Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
• Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
• Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74
• Dizajn dreva: Ceresit CT 720 VISAGE

6. Nátery

• Akrylátový náter: Ceresit CT 42, CT 44
• Silikátový náter: Ceresit CT 54
• Silikónový náter: Ceresit CT 48
• Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®
• Dizajn dreva: Ceresit CT 721 VISAGE pro podklad CT 720 VISAGE