Universal XPS

Vlastnosti:

 • Univerzálne riešenie
 • Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
 • Odolný proti poveternostným vplyvom
 • Nízka nasiakavosť

1. Lepiaca hmota

 • Lepiaca malta Ceresit CT 80
 • Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Universal XPS
 • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

2. Izolačné dosky

 • Dosky z extrudovaného polystyrénu v súlade s EN 13164 a s ETA systémom Universal XPS
 • Hrúbka do 20 cm

3. Výstužná vrstva

 • Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Universal, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2
 • Univerzálna malta Ceresit CT 80

4. Základný náter

 • Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky
 • Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky

5. Omietky

 • Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137
 • Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60
 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
 • Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
 • Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74
 • Dizajn dreva: Ceresit CT 720 VISAGE

6. Nátery

 • Silikónový náter: Ceresit CT 48
 • Silikátový náter: Ceresit CT 54
 • Akrylátový náter: Ceresit CT 42, Ceresit CT 44
 • Nanosilikónový náter: Ceresit CT 49 Silix XD®
 • Dizajn dreva: Ceresit CT 721 VISAGE, podklad CT 720 VISAGE