Hydroizolačné systémy na fasády a steny

Ceresit ponúka ucelené riešenie na ochranu a renováciu fasád a múrov na rôznych typoch stavieb, od rodinných domov po stavby s historicko-kultúrnym významom. Renovačné malty Ceresit spolu s ochrannými nátermi a hydroizolačnými maltami Ceresit CR zabezpečujú dlhodobú ochranu stavieb za všetkých poveternostných podmienok. Profesionálne fasádne ochranné systémy Ceresit umožňujú zachovanie konštrukčnej pevnosti fasád a múrov a aj pôvodného estetického vzhľadu.