Ceresit CP 30 AQUABLOCK

Popis Produktu

Jednozložkové elastické silikón-kaučukové hrúbkovrstvové utesnenie striech.

Vlastnosti

 • Odolné proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom
 • Paropriepustné
 • Trvalo pružné aj pri nízkych teplotách
 • Aplikovateľné striekaním
 • Jednoduché čistenie náradia vodou

Viac info

Silikónovo-kaučuková emulzia bez obsahu rozpúšťadiel, pripravená na okamžité použitie, určená na povrchovú ochranu bez spojov, na prekrytie trhlín a na utesnenie striech. Schválená ako utesnenie podľa ETAG 005. Mimoriadne vhodná na rekonštrukcie a opravy netesných spojov a prestupov potrubia.

Produkt je možné nanášať na:

 • Minerálne povrchy, napr. betón, mazaninu, vláknocementové dosky, strešné tašky
 • Bitúmenové povrchy, napr. strešné krytiny a nátery
 • Akrylátové nátery striech
 • Kovy, napr. meď, zinok, hliník, nehrdzavejúca oceľ, mosadz
 • Plasty, napr. prípojky vetracích potrubí, kanalizačných potrubí alebo rámy strešných okien
 • Tepelno-izolačné vrstvy vyrobené napr. z PU, EPS
 • Drevené materiály, napr. masívne drevo, OSB, preglejka CP 30 Aquablock je vhodný aj na ploché strechy, v prípade hrúbky vrstvy 2 mm po vyschnutí. Nevyžaduje sa dodatočná ochrana proti UV žiareniu. Utesnenie CP 30 Aquablock je odolné proti zriedeným kyselinám a zásaditým látkam, ak im je vystavené krátkodobo.

CP 30 Aquablock nepoužívajte na priehľadné plasty (napr. Plexiglas®, Makrolon®, PETG) používané napr. na svetlíky /strešné okná. Nepoužívajte Aquablock ako vnútorný náter kvetináčov (napr. okrúhle kvetináče, truhlíky), nádrží alebo plaveckých bazénov.

 

Balenie:

1 kg a 5 kg plastová nádoba

Pracovný postup

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, čistý, bez prachu a mastnoty, suchý alebo len mierne vlhký (maximálne 5 % zvyškovej vlhkosti). Mechanicky odstráňte mach, riasy a lišajníky, ako aj voľné častice a povlaky.

Nasiakavé podklady: Minerálne podklady a drevo mechanicky očistite. Penetráciu odporúčame najmä na nevyzreté podklady, podklady mladšie ako 6 mesiacov a mierne zaprášené podklady.

Bitúmen: Bitúmenové podklady musia byť staré min. 6 mesiacov, aby nedošlo k nežiadúcej reakcii s náterom CP 30. Prerežte všetky bubliny v existujúcich bitúmenových materiáloch, očistite ich a jamky vyplňte napr. elastickou tesniacou maltou alebo prekryte bitúmenovou membránou. Pri aplikovaní náteru na staré bitúmenové membrány dôkladne odstráňte všetky uvoľnené kamenné úlomky a piesok, ako aj zvetraný bitúmen. Potom naneste penetračný náter.

Kovy: Škvrny od korózie mechanicky odstráňte, ako aj všetky uvoľnené nátery na kovoch. Odstráňte úplne všetky vrstvy oxidov (patinu) a povrch očistite čistiacim prostriedkom na báze rozpúšťadiel, napr. liehom. Nevyžaduje sa použitie penetračného náteru.

Plasty: Po mechanickom zdrsnení očistite plastové materiály čistiacim prostriedkom na báze rozpúšťadiel, napr. liehom. Potom povrch penetrujte penetračným náterom. Pred použitím produktu CP 30 Aquablock na plastové alebo elastomérne strešné membrány nás kontaktujte.

SPRACOVANIE

Ochrana povrchu: Pri použití produktu CP 30 Aquablock na vodotesných strechách len ako ochrannej vrstvy pred UV žiarením a poveternostným vplyvom je postačujúca vrstva s min. hrúbkou 1,0 – 1,5mm (hrúbka vrstvo čerstvo naneseného materiálu). Na spoje a švy bitúmenových strešných krytín nanášajte Ceresit CP 30 Aquablock v dvoch krokoch. Prvým náterom dôkladne prekryte všetky miesta spojov. Druhý, konečný náter nanášajte cca 10 – 12 hod. od nanesenia prvého náteru, keď je prvý náter suchý.

Chodníky na kontrolu a údržbu strechy: Po úplnom vyschnutí naneseného konečného vodotesného náteru je možné vytvoriť na povrchu dodatočné chodníky s použitím CP 30 Aquablock. Na týchto miestach odporúčame použiť kontrastnú farbu s hrúbkou vrstvy 1,0 mm. Čerstvý vrchný náter týchto chodníkov posypte kremičitým pieskom (zrnitosť 0,1 – 0,4 mm) na vytvorenie protišmykového povrchu.

Video

Výhody Ceresit AQUABLOCK!