CERESIT CR 61

Popis Produktu

Pre použitie v interiéri aj exteriéri

Vlastnosti

  • paropriepustná
  • s malým zmrštením
  • hydrofilná
  • minerálna
  • spĺňa požiadavky WTA

Viac info

Omietka Ceresit CR 61 je určená na vytváranie opravných podkladových omietok na vlhkom murive a betónoch obsahujúcich soli. Odporúčaná minimálna hrúbka vytvorenej omietky je 10 mm. Umožňuje tvoriť suché povrchy omietok, pivníc i fasád. Je špeciálne určená na použitie v oblastiach rekonštrukcií vlhkých a soli obsahujúcich stien. Môže byť použitá pre celoplošné aj lokálne opravy. Vhodná pre podklady s nízkou pevnosťou a vysokým stupňom obsahu solí. Nemožno ju aplikovať na podklady obsahujúce sadru, nemožno ju použiť ako uzatvárajúcu vrstvu proti zemnej vlhkosti, povrchovej alebo podzemnej vode.

Pracovný postup

Príprava podkladu

Ceresit CR 61 priľne k pevným, nosným, čistým, suchým i vlhkým podkladom, ktoré neobsahujú látky znižujúce priľnavosť. Povrch musí byť drsný a porézny, aby zaisťoval dobrú priľnavosť. Existujúce vrstvy, poškodená omietka a zasiahnuté časti steny sa musia odstrániť minimálne 80 cm nad miestom, kde sa prejavuje zasiahnutie vlhkosťou alebo soľami, čím sa odkryje nosný podklad. Zvetrané škáry sa musia vyškriabať do hĺbky 20 mm a následne vyplniť omietkou Ceresit CR 62 alebo vápennou maltou. Soľné výkvety sa musia odstrániť drôtenou kefou. Povrch stien a betónu sa musí vopred navlhčiť. Na matne vlhký podklad sa musí naniesť prednástrek malty CR 61 rozmiešaný na správnu konzistenciu s vodným roztokom emulzie Ceresit CC 81 (1 diel emulzie sa zmieša s 3 dielmi vody). Prednástrek s hrúbkou pribl. 5 mm musí rovnomerne pokryť 50 % plochy podkladu. Sanačnú omietku naneste po zatvrdnutí prednástreku, najskôr po 24 hodinách.

Spracovanie

Obsah obalu sa musí nasypať do odmeraného množstva 6,75 l čistej studenej vody a premiešať manuálne v miešačke, kým sa nevytvorí rovnorodá hmota bez hrudiek. V prípade potreby sa pridá malé množstvo vody, aby sa získala správna konzistencia. Miešanie nesmie trvať dlhšie než približne 5 minút. CR 61 sa môže miešať a nanášať omietacím strojom. Najprv sa vyplnia hlboké nerovnosti, napr. voľné škáry. Po zatuhnutí malty možno pristúpiť k nanášaniu základnej vrstvy omietky. Omietka sa musí nanášať vo vrstvách s hrúbkou do 10 mm. Omietka sa nanáša ručne alebo strojovo a vyhladzuje sa lištami. CR 61 je podkladová vrstva, ktorej čerstvý povrch sa prebrúsi a nechá stvrdnúť, aby sa dosiahla dobrá priľnavosť pre omietku CR 62. Čerstvá omietka musí byť chránená proti rýchlemu vysychaniu a minimálne 24 hodín musí zrieť vo vlhkých podmienkach. Omietka sa po vytvrdnutí a vyschnutí (minimálne po 48 hodinách) môže prekryť sanačnou omietkou CR 62. V prípade aplikácie CR 61 ako vyhladzujúcej omietky sa na povrch môže naniesť silikátový náter CT 54 (minimálne po 3 dňoch) alebo materiály s dobrou paropriepustnosťou (po 2–3 týždňoch).