Ceresit CR 166 Elastická tesniaca malta

Popis Produktu

Dvojzložková malta na utesnenie stavieb a stavebných dielcov proti vode

Vlastnosti

  • elastická
  • vodotesná
  • mrazuvzdorná
  • na preklenutie trhlín v podklade
  • aplikácia spolu s tesniacimi pásmi
  • chráni železobetónové konštrukcie
  • nanášanie štetkou, hladidlom alebo nástrekom

Viac info

Elastická tesniaca malta Ceresit CR 166 je určená na utesnenie minerálnych podkladov neobsahujúcich soli proti vlhkosti a vode. Pre použitie v interiéri aj exteriéri, na podklady kritické aj stále. Vhodná pre utesnenie balkónov, terás, mokrých priestorov, základového muriva, nádrží na vodu v čistiarňach odpadových vôd, septikov, vnútra bazénov a nádrží na vodu (aj pitnú) s hĺbkou do 50 m. Hmota CR 166 odoláva náporu vlhkosti z negatívnej strany. Spomaľuje proces karbonizácie a tým sa stáva skutočnou ochranou betónu aj železobetónu pred poškodením vplyvom atmosférických zrážok. Bezprostredne na nej možno vytvárať potery a omietky neobsahujúce sadru alebo klásť keramické obklady a dlažby do lepidiel Ceresit CM.

 

V prípade realizácie vodorovných izolácií na stropoch alebo izolácií základového pásu, vložte do vrstvy CR 166 technickú sieťovinu s gramážou 60g/m². Na stálych podkladoch alebo vlhkom základovom murive zo strany pivníc je možné použiť paropriepustnú tesniacu maltu Ceresit CR 90. Na podkladoch zo sadry a anhydritu použite disperzné utesnenie Ceresit CL 50, CL 51. Podklady, na ktorých sa vyskytujú soľné výkvety, ošetrite najprv omietkou s prísadou Ceresit CO 84. Na utesnenie lokálnych priesakov vody použite Ceresit CX 5.

 

Balenie:

Zložka A: 24 kg papierové vrece

Zložka B: 8 l PE kanister

Pracovný postup

Príprava podkladu

CR 166 priľne k podkladom, ktoré sú nosné, pevné, čisté a bez látok znižujúcich priľnavosť (ako napr. tuky, živice a prach), a to: – betón (vek min. 28 dní), – cementové potery a omietky (vek min. 28 dní), – rýchlo tvrdnúci cementový poter Ceresit CN 87 (vek min. 3 dni) – murivo z tehál, tvárnic a blokov, plne vyškárované (vek min. 28 dní). Povrchy musia byť hladké, nasiakavé a pórovité. Znečistenie, existujúce vrstvy so slabou odolnosťou a všetky staré nátery, cementové a vápennocementové omietky, a látky, ktoré zhoršujú priľnavosť, sa musia starostlivo odstrániť. Odporúča sa očistenie podkladu opieskovaním alebo vysokotlakovým umytím vodou. Statické praskliny väčšie ako 0,5 mm sa musia rozšíriť a vyplniť cementom Ceresit CX 5. Nerovné povrchy sa tiež musia vyrovnať cementovou maltou. Ostré presahy a hrany, napr. ktoré zostali po debniacich doskách, sa musia osekať alebo obrúsiť. Nárožia sa musia skosiť na pribl. 3 cm, rohy a kúty sa musia zaobliť (cementovou maltou alebo cementom CX 5 zmiešaným s pieskom) do polomeru pribl. 4 cm. CR 166 vyžaduje pred nanesením navlhčenie podkladov na získanie matnej vlhkosti (bez toho, aby sa vytvárali kaluže).

Spracovanie

Konzistencia hmoty sa musí prispôsobiť spôsobu spracovania: – nanášanie štetkou: zložku B (kvapalnú) nalejte do miešacej nádoby, prilejte 2 litre vody a za miešania nízkootáčkovým miešadlom prisypte zložku A (práškovú) – nanášanie hladidlom: zložku B (kvapalnú) nalejte do miešacej nádoby a za miešania nízkootáčkovým miešadlom prisypte zložku A (práškovú). Zmes sa musí miešať, pokým nebude úplne bez hrudiek. Nechajte CR 166 vyzrieť pribl. 5 minút a zmes znovu krátko premiešajte. Pred aplikáciou musí byť podklad vlhký, ale nie mokrý. Prvá výdatná vrstva CR 166 sa musí vždy nanášať štetkou. Následné vrstvy sa môžu nanášať štetkou alebo hladidlom. Povrch s nanesenou tesniacou hmotou je nutné chrániť pred príliš rýchlym vyschnutím a pôsobením priameho slnečného žiarenia. Ak sa druhá vrstva nanáša tiež štetkou, musí sa nanášať krížom na zatvrdnutú, ale ešte stále vlhkú prvú vrstvu. Nové vrstvy možno zvyčajne nanášať vždy po 3 hodinách. Náradie a čerstvé zvyšky sa môžu opláchnuť vodou, ale po vytvrdnutí je možné iba mechanické odstránenie hmoty. Ak sa CR 166 používa na dodatočnú ochranu železobetónu proti príliš rýchlej karbonizácii, potom je vždy nutné aplikovať náter 50 cm nad zónou, kde hrozí nebezpečenstvo karbonizácie. Dilatačné a pracovné spoje a miesta, kde zaoblenie rohov o polomere pribl. 4 cm je ťažko uskutočniteľné, je nutné utesniť s izolačným pásom CL 152 alebo utesnením rohov CL 56/57. Tieto tesniace materiály sú zapustené medzi jednotlivé vrstvy CR 166. Potrubné priechody sa musia dodatočne utesniť so stenovými tesniacimi manžetami Ceresit CL 53. Po tesniacej hmote sa dá chodiť až po 3 dňoch. Tesniaca vrstva však nesmie byť priamo vystavená veľkému mechanickému zaťaženiu ani po úplnom vytvrdnutí.

Aplikačné videá

Vodorovná izolačná bariéra pod základy pomocou Ceresit CR 166

Doplnková ochrana betónu