Ceresit CR 65 Tesniaca malta

Popis Produktu

Cementová tesniaca malta na utesnenie stavieb a stavebných dielcov proti vode

Vlastnosti

  • vodotesná
  • paropriepustná
  • mrazuvzdorná
  • s vysokou priľnavosťou
  • nanášanie štetkou, hladidlom alebo nástrekom
  • možno aplikovať na mokré podklady

Viac info

Tesniaca malta Ceresit CR 65 je určená na horizontálne aj vertikálne plošné utesnenie minerálnych podkladov neobsahujúcich soli proti vlhkosti a vode. Je určená na utesnenie malých monolitických bazénov a zásobníkov na vodu (aj pitnú), v ktorých výška stĺpca hladiny vody neprekračuje 5 m. Môže byť použitá na izoláciu soklov a vonkajších stien pivníc. Pôsobí ako dokonalá ochrana betónu, železobetónu, cementových omietok a poterov. Môže byť použitá na pozitívnu stranu pôsobenia vody. Tesniacu maltu Ceresit CR 65 chráňte pred mechanickým poškodením, ak má byť povrch tesniacej malty vystavený mechanickému zaťaženiu, ochráňte ho ďalšou vrstvou poteru, omietky alebo prilepením keramických obkladov, dlažby a pod. Na nestabilných a kritických podkladoch použite elastické tesniace materiály: Ceresit CR 166, CL 50. Lokálne priesaky vody je možné utesniť montážnym cementom Ceresit CX 5. Tesniaca malta Ceresit CR 65 spĺňa požiadavky na utesnenie typu mierneho, stredného aj vysokého zaťaženia.

 

Balenie:

25 kg papierové vrece

Pracovný postup

Príprava podkladu

Minerálny podklad musí byť rovný, pevný, nosný, čistý, bez trhlín a zbavený látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť. Povrch musí mať drsnú štruktúru s otvorenými pórmi a dobrou priľnavosťou. Všetky hrany musia byť zrezané alebo skosené. Zakryte všetky rohy dutou lištou s polomerom aspoň 4 cm. Opravte všetky poruchy, zastierkujte dutiny po kamienkoch a vyplňte škáry v murive, napr. s opravnou maltou CT 23 alebo s opravnou maltou CN 91 na steny a podlahy. Zväčšite trhliny a vyplňte ich cementovou maltou, prípadne ich tlakovo vyškárujte s epoxidovou živicou CK 740. Ak je murivo nerovné a má početné výstupky a chyby, naneste vyrovnávaciu omietku z cementovej malty. Pripravený podklad musí byť vopred dôkladne namočený. Pri nanášaní hydroizolácie na steny a základové plochy vo vnútri alebo vonku, napr. v prípade prenikania vlhkosti zo zadnej strany, plochy vopred ošetrite silicifikujúcou kvapalinou CO 81. Pri nanášaní hydroizolácie z druhej (negatívnej) strany musí mať podklad dostatočnú mechanickú pevnosť.

Spracovanie

Nasypte CR 65 do čistej vody a hrudky úplne rozmiešajte. Hydroizolačná vrstva musí mať vždy dve vrstvy. Najprv naneste hrubú vrstvu Ceresit CR 65 s dobre namočenou štetkou. Povrch musí byť vopred navlhčený alebo ošetrený s CO 81. Silicifikujúca kvapalina musí nasiaknuť do podkladu, ten však musí byť stále mokrý. Keď prvá vrstva dosiahne dostatočnú pevnosť povrchu, podklad znovu navlhčite a potom rozotrite hydroizolačnú hmotu s hladidlom alebo naneste dve tenké vrstvy hmoty štetkou. Maximálna hrúbka vrstvy každého náteru je 5 mm. V prípade prestávky v práci dlhšej ako 24 hodín pred nanesením ďalšej vrstvy pridajte do hmoty syntetickú živicu CC 81. Tesniacu vrstvu chráňte pred príliš rýchlym vysychaním; udržiavajte ju vlhkú aspoň 24 hodín. Prebytočnú maltu možno odstrániť vodou ešte v čerstvom stave, ale vytvrdnutý materiál sa dá odstrániť iba mechanicky.

Aplikačné videá

Kladenie veľkoformátových obkladov a dlažieb

Hydroizolácia základov – zemná vlhkosť a hydroizolačný cementový systém pod tlakom

Hydroizolácia proti negatívnemu tlaku vody pomocou Ceresit CR 65