Ceresit CR 90 Crystalizer

Popis Produktu

Cementom viazaná kryštalizujúca malta na utesnenie stavieb a stavebných dielcov proti vode a vlhkosti

Vlastnosti

 • vodotesná
 • odolná proti pôsobeniu vody z negatívnej aj pozitívnej strany
 • vďaka kryštalizácii uzatvára štruktúru betónu pod povrchom
 • uzatvára mikrotrhliny v štruktúre betónu do 0,4 mm
 • možno použiť spolu s izolačnými pásmi
 • paropriepustná
 • mrazuvzdorná
 • nanášanie štetkou, hladidlom alebo nástrekom

Viac info

Tesniaca malta Ceresit CR 90 je určená na utesnenie stabilných a vyzretých minerálnych podkladov. Malta vytvára plošne utesňujúcu vrstvu na povrchu podkladu. Dodatočne pod povrchom podkladu vďaka kryštalizácii uzatvára póry a trhliny. Vodou nerozpustné soli prenikajú do štruktúry kapilár a pórov, kde vytvárajú tzv. kryštalické jadrá. Stupňovito dochádza k narastaniu kryštálov až do úplného uzavretia kapilár a pórov, čo zamedzí transportu vlhkosti v oboch smeroch. Kryštalizácia tak dodatočne zvýši ochranu podkladu pred lokálnym poškodením povrchu, vzniku pľuzgierov a prasklín v dôsledku statických trhlín.

 

Malta Ceresit CR 90 môže byť použitá na izoláciu balkónov, soklov, podzemných častí budov, ako aj pivníc, nádrží na vodu (vrátane pitnej), kde hĺbka vodného stĺpca nepresahuje 15 m, požiarnych nádrží, technologických zásobníkov, malých monolitických bazénov do 20 m². Ceresit CR 90 chráni proti vlhkosti a vode betónové a železobetónové konštrukcie, murivo na plnej škáre a povrchy cementových omietok. Malta Ceresit CR 90 môže byť použitá proti pôsobeniu vody ako z pozitívnej strany konštrukcie (do 15 m vodného stĺpca), tak aj z negatívnej strany (do 5 m vodného stĺpca). Zvýšená elasticita malty Ceresit CR 90 umožňuje aplikáciu v spolupráci s izolačným pásom CL 152 pri izolácii napr. prechodov medzi stenou a podlahou alebo utesnení dilatačných škár. Tesniacu maltu Ceresit CR 90 chráňte pred mechanickým poškodením.

 

Ak má byť povrch tesniacej malty vystavený mechanickému zaťaženiu, ochráňte ho ďalšou vrstvou poteru, omietky alebo prilepením keramických obkladov či dlažby pomocou lepidiel CM. Na nestabilných a kritických podkladoch použite elastické tesniace materiály: Ceresit CR 166, CL 50, CL 51. Lokálne priesaky vody je možné utesniť montážnym cementom Ceresit CX 5. Na utesnenie terás a podláh s podlahovým vykurovaním odporúčame použiť elastickú tesniacu maltu Ceresit CR 166. Tesniaca malta Ceresit CR 90 spĺňa nároky izolácií typu mierneho, stredného aj vysokého zaťaženia.

 

Balenie:

25 kg papierové vrece

Pracovný postup

PRÍPRAVA PODKLADU

CR 90 aplikujte na podklady nosné a pevné, neobsahujúce oddeľujúce sa substancie (napr. tuky, živice a prach):
Podkladom môže byť:

 • betón triedy min. B 15 (starší ako 3 mesiace),
 • cementové a vápenno-cementové omietky hr. > 10 mm
 • cementové potery (pevnosť > 12 MPa, vek min. 28 dní),
 • rýchlotvrdnúci cementový poter Ceresit CN 87 (vek min. 3 dni),
 • murivo z tehál a blokov s pevnosťou > 6 MPa, vytvárané na plnej škáre (vek viac ako 3 mesiace).

Podklady musia byť rovné, nasiakavé a pórovité. Existujúce znečistenia a vrstvy s nízkou priľnavosťou, rovnako tak ako všetky maliarske nátery odstráňte. Odstrániť je potrebné tiež vápenné omietky a povrch muriva zasiahnutý plesňami. Popraskané škáry je potrebné oškrabať do hĺbky cca 2 cm a vyplniť cementovou maltou. Hlboké dutiny a nerovnosti je nutné vyplniť murivom a cementovou maltou alebo betónom. Podklady s nevyhovujúcim a nerovnomerným povrchom (napr. murivo z tehál a kameňa) pokryte cementovou omietkou. Hrany skoste prípadne zrazte (šírka fazetky cca 3 cm), rohy a kúty vyplňte cementovou maltou prípadne CX 5 zmiešaným s pieskom a zaoblite do polomeru cca 4 cm. Pred nanášaním CR 90 podklad navlhčite tak, aby sa netvorili kaluže. Bezprostredne pred nanesením malty musí byť podklad matne vlhký.

SPRACOVANIE

Obsah balenia prisypávajte do odmeraného množstva čistej, studenej vody a miešajte pomocou nízkootáčkovéhoň miešadla, kým nezískate jednoliatu hmotu bez hrudiek.
Hustotu malty je nutné zvoliť podľa spôsobu nanášania:

 • pre nanášanie štetkou alebo striekaním - 8 l vody na 25 kg
  CR 90,
 • pre nanášanie hladidlom - 6 l vody na 25 kg CR 90.

Maltu nanášajte na vlhký, nie však mokrý podklad. Prvú vrstvu nanášajte vždy štetkou, ďalšie vrstvy buď hladidlom alebo dva nátery štetcom vytvorené do kríža. Nanesenú vrstvu chráňte pred príliš rýchlym vysychaním. Druhú vrstvu nanášajte vo chvíli, kedy je prvá vrstva zaschnutá na povrchu, ale ešte mokrá. Rovnako postupujte aj v prípade tretej vrstvy. (V bežných podmienkach je odporúčaný interval cca 3 hodiny, závisí však od konkrétnych podmienok na stavbe.) Po dvoch dňoch je možné po nanesenej tesniacej malte chodiť, napriek tomu ani po úplnom zatvrdnutí nie je tesniaca malta odolná proti intenzívnemu mechanickému zaťaženiu a je nutné jej povrch chrániť aplikáciou ďalšej povrchovej vrstvy, napr. omietkou, betónom alebo nalepením keramických obkladov alebo dlažby.