Popis produktu

Tenkovrstvové lepidlo na lepenie gresových a keramických obkladov a dlažieb.

Ceresit CM 11 PLUS CERAMIC & GRES

Tenkovrstvové lepidlo na lepenie gresových a keramických obkladov a dlažieb.

Charakteristika

 • na gresové a keramické obklady a dlažby
 • na obklady a dlažbu s dĺžkou jednej strany 60 cm a celkovou plochou do 0,25 m2
 • extra znížený sklz
 • škárovanie na stenách možné už po 8 hodinách (gresové obklady)
 • nízkoemisné lepidlo s certifikáciou EC1 PLUS®

Oblasti použitia

Ceresit CM 11 PLUS je nízkoemisné lepidlo triedy C1T s certifikáciou EC1 PLUS® určené:

 • na lepenie gresových a keramických (glazované aj terracotta), obkladov a dlažieb a na lepenie prírodného kameňa (stálofarebný),
 • na obklady a dlažbu s dĺžkou jednej strany 60 cm a celkovouplochou do 0,25 m2,
 • pre interiér aj exteriér,
 • na vodorovné aj zvislé plochy,
 • na cementové a vápenno-cementové omietky, cementové potery a omietky, betón,
 • v interiéri na anhydrit a podklady zo sadry,
 • na použitie na hydroizoláciu Ceresit CL 51 (lepenie je možné 2 dni po aplikácii) a tesniacu maltu Ceresit CR 65 (obklady môžu byť položené najskôr 4 dni po aplikácii).

Použitie lepidla Ceresit CM 11 PLUS sa odporúča:

 • vo vlhkých oblastiach (napr. kúpeľne, kuchyne, záchody),
 • v úžitkových miestnostiach (napr. pivnice, sklady, sušiarne),
 • na schodiskách, chodbách, v obývacích miestnostiach,
 • na lepenie soklov na fasádu.

Balenie

25 kg papierové vrece

 

Báza: zmes cementu s minerálnymi plnivami a modifikátormi
Objemová hmotnosť: cca 1,45 kg/dm3
Pomer miešania: 5,75 – 6,25 l na 25 kg
Počiatočná doba zretia: cca 2 min.
Čas použiteľnosti: do 2 hod.
Otvorená doba: cca 20 minút
Doba korekcie: 15 min.
Sklz (podľa normy STN EN 12004): ≤ 0,5 mm
Aplikačná teplota: od +5 °C do +25 °C
Prídržnosť (podľa normy STN EN 12004): ≥ 0,5 MPa
Škárovanie:
- po 8 hodinách:
- po 16 hodinách:

v prípade gresových dlažie
v prípade poréznych dlažieb
Pochôdzne po: 16 hod.
Tepelná odolnosť: od -30 °C do +70 °C
Orientačná spotreba (závisí od rovnosti podkladu, veľkosti a druhu obkladov a dlažby):
Veľkosť obkladov Hĺbka zubov stierky Spotreba CM 11 PLUS [kg/m²]
do 10 cm 4 mm 2,0
do 15 cm 6 mm 2,7
do 25 cm 8 mm 3,4
do 30 cm 10 mm 4,2
> 30 cm 12 mm 4,8

Výrobok zodpovedá norme STN EN 12004:2008 + A1:2012 triedy C1T.  

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Príprava podkladu


CM 11 Plus priľne ku všetkým čistým, pevným, nosným, rovným, suchým a vlhkým podkladom bez obsahu látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť. Nerovné plochy alebo priehlbiny sa musia predtým vyrovnať (pozrite si produkty Ceresit na podlahy a interiérové povrchové úpravy). Náterové vrstvy s nedostatočnou nosnosťou a pevnosťou sa musia odstrániť. Sadrové/anhydritové podklady alebo maliarske nátery (neprášiace, s dobrou priľnavosťou) sa musia mechanicky zdrsniť a zbaviť prachu.
Pred nanesením lepidla CM 11 Plus na obklady a dlažby skontrolujte zvyškovú vlhkosť podkladu. Nasiakavé podklady je potrebné natrieť penetračným prostriedkom Ceresit. Pozrite si technický list!

Miešanie

Obsah obalu nasypte do odmeraného množstva čistej, studenej vody a premiešajte elektrickou vŕtačkou s miešadlom, kým sa nevytvorí rovnorodá hmota bez hrudiek. Je nutné počkať 5 minút (čas na vyzretie), a potom znova premiešať. V prípade potreby vodu opatrne prilievajte až po dosiahnutie požadovanej konzistencie.

Spracovanie

Lepidlo sa musí nanášať vhodným zubovým hladidlom podľa veľkosti príslušnej dlaždice alebo obkladačky. Pri použití v interiéri musí malta pokrývať (na kontaktnej ploche) zadnú stranu dlaždice alebo obkladačky aspoň na 65 %. Pri použití v exteriéri musí malta pokrývať aspoň 90 % plochy (musí sa použiť kombinovaná metóda kladenia, t.j. dodatočne naniesť tenkú vrstvu malty zadnú stranu dlaždice alebo obkladačky). Čerstvú maltu možno odstrániť vodou; ale vytvrdnutý materiál sa dá odstrániť iba mechanicky.
CM 11 Plus používajte len v suchých podmienkach a pri teplotách +5 °C až +30 °C.