Popis produktu

Tenkovrstvové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb na stabilných podkladoch

Ceresit CM 11 COMFORT

Tenkovrstvové lepidlo na lepenie obkladov a dlažieb na stabilných podkladoch

Vlastnosti

  • vododolná a mrazuvzdorná
  • stabilná na zvislých plochách
  • pre interiér aj exteriér
  • ľahké spracovanie

Oblasti použitia

Lepidlo Ceresit CM 11 je určené na lepenie obkladov a dlažieb z keramiky, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru) na stabilných a stálych podkladoch, ako sú: betón, cementové potery, cementové i vápenno-cementové omietky. Vhodné na použitie v interiéri.

Na kritické podklady a v exteriéri použite iné vhodné lepidlo Ceresit. Pri lepení mramoru a prírodného kameňa použite lepidlo Ceresit CM 15. Na škárovanie použitie škárovacie hmoty Ceresit.

 

Balenie: 5 kg papierové vrecia
Skladovateľnosť: Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch.
Spotreba: 1,7 kg/m² pri vrstve 3 mm
Škárovanie: po 48 hodinách

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

Príprava podkladu

CM 11 priľne ku všetkým čistým, pevným, nosným, rovným, suchým a vlhkým podkladom bez obsahu látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť. Nerovné plochy alebo priehlbiny sa musia predtým vyrovnať (pozrite si produkty Ceresit na podlahy a interiérové povrchové úpravy). Náterové vrstvy s nedostatočnou nosnosťou a pevnosťou sa musia odstrániť. Sadrové/anhydritové podklady alebo maliarske nátery (neprášiace, s dobrou priľnavosťou) sa musia mechanicky zdrsniť a zbaviť prachu. Pred nanesením lepidla CM 11 na obklady a dlažby skontrolujte zvyškovú vlhkosť podkladu. Nasiakavé podklady je potrebné natrieť penetračným prostriedkom Ceresit. Pozrite si technický list!

Miešanie

Nasypte obsah obalu do odmeraného množstva čistej, studenej vody a premiešajte elektrickou vŕtačkou s miešadlom, kým sa nevytvorí rovnorodá hmota bez hrudiek. Je nutné počkať 5 minút (čas na vyzretie), a potom znova premiešať. V prípade potreby vodu opatrne prilievajte až po dosiahnutie požadovanej konzistencie.

Spracovanie

Lepidlo sa musí nanášať vhodným zubovým hladidlom podľa veľkosti príslušnej dlaždice alebo obkladačky. Pri použití v interiéri musí malta pokrývať (na kontaktnej ploche) zadnú stranu dlaždice alebo obkladačky aspoň na 65 %. Pri použití v exteriéri musí malta pokrývať aspoň 90 % plochy (musí sa použiť kombinovaná metóda kladenia, t.j. dodatočne naniesť tenkú vrstvu malty zadnú stranu dlaždice alebo obkladačky). Čerstvú maltu možno odstrániť vodou; ale vytvrdnutý materiál sa dá odstrániť iba mechanicky.
CM 11 používajte len v suchých podmienkach a pri teplotách +5 °C až +30 °C.