Ceresit CM 77 UltraFLEX

Popis Produktu

Na lepenie obkladov a dlažby z keramiky, skla, kameňa a ďalších materiálov na kritických podkladoch.

Vlastnosti

  • na okamžité použitie bez nutnosti miešania
  • použitie bez penetrácie u väčšiny podkladov
  • trvalý elastický spoj
  • odolné proti chemikáliám
  • na všetky druhy materiálov
  • upraviteľná doba vytvrdnutia
  • neobsahuje vodu ani rozpúšťadlá

Viac info

Lepidlo CM 77 je určené na lepenie keramických obkladov, dlažby, dosiek z mramoru a prírodného kameňa, ostro pálených tehál, drevotrieskových dosiek, porcelánu, sklenenej mozaiky, atď. Je vhodné aj na lepenie tvrdených obkladových dosiek, tepelne a zvukovo izolačných dosiek, dekoračných a sendvičových dosiek z kompozitných materiálov. Na použitie v interiéri i exteriéri. Vďaka patentovanej receptúre Flextec® vytvára lepidlo mimoriadne elastické a trvalé spojenie so všetkými kritickými podklady a preto je vhodné aj na dynamicky namáhané podklady. Lepidlo môže byť použité na podkladoch, ako sú kovy, drevo, betón, cementové potery (staršie ako 28 dní), pórobetón, tradičné cementové omietky, cementovo vláknité dosky, drevotriesky, pevné nátery, staré obklady a dlažba, umelý kameň a podlahy s podlahovým vykurovaním. Lepidlo je v kombinácii so zodpovedajúcou izoláciou vhodné na lepenie v oblastiach vystavených pôsobeniu chemikálií a dlhodobo zaťažených vlhkosťou, napr. umývacie linky, kúpeľne, sprchy, kúpele, komerčné kuchyne, sladovne, zásobníky, stajne, mliekarne, kúpaliská a laboratóriá. CM 77 je ideálne pre opravné a renovačné práce v interiéri i exteriéri - napr. v drevostavbách, výstavných expozíciách atď.

Pracovný postup

Príprava podkladu

CM 77 priľne ku všetkým čistým, pevným, nosným, rovným, suchým a vlhkým podkladom bez obsahu látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť. Nerovné plochy alebo priehlbiny sa musia predtým vyrovnať (pozrite si produkty Ceresit na podlahy a interiérové povrchové úpravy). Náterové vrstvy s nedostatočnou nosnosťou a pevnosťou sa musia odstrániť. Sadrové/anhydritové podklady alebo maliarske nátery (neprášiace, s dobrou priľnavosťou) sa musia mechanicky zdrsniť a zbaviť prachu.
CM 77 priľne bez zvláštnej predúpravy ku kovom, sklu, drevu, betónu, omietkam, cementovým poterom, xylolitu, starým dlažbám a obkladom, umelému kameňu a vykurovaným poterom!

Čerstvé cementové potery (3 až 5 dní po uložení) musia byť ošetrené s penetráciou CL 71 alebo CK 740.

Pozrite si technický list!

Žiadne miešanie – pripravené na použitie

Spracovanie

Lepidlo sa musí nanášať vhodným zubovým hladidlom podľa veľkosti príslušnej dlaždice alebo obkladačky. Pri použití v interiéri musí malta pokrývať (na kontaktnej ploche) zadnú stranu dlaždice alebo obkladačky aspoň na 65 %. Pri použití v exteriéri musí malta pokrývať aspoň 90 % plochy (musí sa použiť kombinovaná metóda kladenia, t.j. dodatočne naniesť tenkú vrstvu malty zadnú stranu dlaždice alebo obkladačky).

Sušenie a čistenie

CM 77 je lepidlo na báze silánu a vytvrdzuje sa kontaktom s vlhkosťou (atmosférickou). Na vylepšenie procesu vytvrdzovania sa vrstva lepidla musí ošetriť tenkým vodným povlakom.
Upozornenie! Náradie a povrchy dlažby nemožno čistiť vodou - náradie a povrchy očistite suchou handrou. Zvyšky čerstvého lepidla možno odstrániť alkoholom, olejom ale riedidlom; vytvrdnutý materiál sa dá odstrániť iba mechanicky.