CERESIT CD 24

Popis Produktu

Cementová jemnozrnná malta na vyrovnanie betónových povrchov.

Vlastnosti

  • hydrofóbna
  • malé zmrštenie
  • rýchlotvrdnúca
  • odolná proti posypovým soliam
  • modifikovaná polymérmi
  • vodeodolná a mrazuvzdorná
  • veľmi dobré spracovanie
  • pre interiér i exteriér

Viac info

Jednozložková opravná stierka Ceresit CD 24 je určená na vyrovnávanie betónových a železobetónových povrchov, vyplnenie nerovností a opravy poškodených miest. Je vhodná pre vyplňovanie prasklín alebo zmršťovacích trhlín, napríklad pred maľovaním stien. CD 24 môže byť použitá na steny i podlahy, v interiéri i exteriéri. Malta môže byť nanášaná na betóny triedy C12 / 15.CD 24 je súčasťou systému opráv betónov Ceresit PCC. Systém Ceresit PCC je určený na vyplňovanie nerovností, reprofiláciu povrchov a na vykonávanie komplexných opráv balkónov alebo rôznych typov betónových aj železobetónových konštrukcií. Umožňuje vykonávanie opráv konštrukcií v situáciách, kedy došlo k ich značnému poškodeniu vplyvom mechanického poškodenia alebo pôsobením korózie. Je veľmi vhodná pre opravy konštrukcií a prvkov ako: balkóny, trámy, stĺpy, stropy a pod. Môže byť použitá na opravy stavebných konštrukcií ako: betónové a železobetónové silá a zásobníky (vrátane čistiarní odpadových vôd), konštrukcie skeletové, monolitické (vrátane bazénov), komíny, chladiarne a pod. Produkty systému Ceresit PCC sú odolné proti pôsobeniu atmosférických vplyvov a odďaľujú bezprostredné poškodenia vznikajúce v dôsledku použitia posypových solí. Vyznačujú sa odolnosťou proti priesakom vody a vysokým súčiniteľom paropriepustnosti, čo umožňuje zvýšiť odolnosť proti karbonizácii a vďaka tomu dochádza k predĺženiu celkovej životnosti konštrukcií. Nepoužívajte na opravy ľahčených betónov.

 

Balenie:

25 kg papierové vrece

Pracovný postup

Príprava podkladu

Ceresit CD 24 priľne k nosným a čistým betónovým podkladom bez trhlín a látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť. Podklad musí mať dostatočnú pevnosť v tlaku (trieda betónu nad C12/15) a odtrhovú pevnosť minimálne 1,0 N/mm2. Skorodovaný a karbonizovaný betón a všetky voľné prvky sa musia starostlivo odstrániť. Znečistenie, povlaky cementu, látky na zamedzenie priľnavosti a staré vrstvy sa musia mechanicky odstrániť. Povrch betónu musí byť drsný, porézny a zaisťovať dobrú priľnavosť. Podklad je nutné pripraviť mechanickým očistením, napríklad otryskaním alebo opieskovaním, prebrúsením alebo frézovaním.

Výstuž:

Z prútov výstuže zasiahnutých koróziou odstráňte betón až po miesta, kde nie sú skorodované. Prúty výstuže musia byť zbavené hrdze pieskovaním po stupeň čistoty Sa 2,5 tak, aby získali čistý kovový vzhľad, a následne musia byť očistené stlačeným vzduchom bez obsahu oleja. Prúty výstuže sa musia následne dvakrát natrieť antikoróznou náterovou hmotou CD 30 a prípadné dutiny sa musia vyplniť opravnou maltou Ceresit CD 25 alebo CD 26. V prípade nanášania stierky CD 24 na opravnú maltu CD 25 alebo CD 26 sa malta musí striekať vodou, kým sa povrch nebude javiť mierne vlhký. V prípade nanášania stierky priamo na betónové podklady sa tieto musia najprv postriekať vodou tak, aby sa netvorili kaluže, a na mierne navlhčené podklady sa musí naniesť kontaktná vrstva Ceresit CD 30. Stierku je nutné nanášať na mierne vlhkú kontaktnú vrstvu, avšak najneskôr do 30 až 60 minút. V prípade prekročenia tejto doby je kontaktnú vrstvu nutné naniesť znovu, ale až po úplnom vyschnutí predchádzajúcej vrstvy.

Spracovanie

Príprava: Obsah balenia naspyte do odmeraného množstva čistej vody a miešajte elektrickou vŕtačkou s miešadlom, kým nevznikne rovnorodá hmota bez hrudiek. Potom je nutné počkať cca 3 minúty a maltu znova premiešať.

Zmiešavací pomer: 1 objemový diel vody k cca 4,9 objemovým dielom prášku CD 24.

Nanášanie malty: Malta sa musí naniesť s hladidlom na navlhčený podklad pred uplynutím doby spracovateľnosti alebo v prípade stierkovania betónu na čerstvú kontaktnú vrstvu Ceresit CD 30, potom sa musí povrch vyhladiť, prípadne sa na ňom vytvorí požadovaná štruktúra. Povrch stierky CD 24 je možné ihneď vyhladiť oceľovým alebo plastovým hladidlom prípadne špongiou do 10 až 45 minút. Pripravená malta sa musí pred uplynutím doby spracovateľnosti naniesť na navlhčený podklad hladidlom. V prípade nanášania malty v niekoľkých vrstvách nesmie doba medzi aplikáciami jednotlivých vrstiev presiahnuť 3 hodiny. V opačnom prípade je nutné počkať 24 hodín, podklad znova navlhčiť vodou, naniesť kontaktnú vrstvu a až potom naniesť stierku.

Dodatočná ochrana betónu: Zakrytie malty CD 24 akrylátovým náterom Ceresit CT 44 alebo elastickou izolačnou vrstvou CR 166 slúži ako dodatočná ochrana betónu pred koróziou, negatívnym pôsobením vody, mrazom, agresívnymi látkami a poveternostnými vplyvmi. Tieto vrstvy je možné nanášať po 3 dňoch od aplikácie Ceresit CD 24.

Aplikačné video

Systém Ceresit PCC na opravu betónu