CERESIT CN 68

Popis Produktu

Samonivelizačná hmota na vyrovnávanie podláh v interiéri v rozsahu od 2 do 15 mm

Vlastnosti

  • samonivelizačná
  • pochôdzna po 4-6 hodinách
  • možnosť spracovávať strojom
  • pod všetky typy krytín
  • odolná proti bodovému zaťaženiu
  • na podlahové vykurovanie
  • úsporná v spotrebe

Viac info

Samonivelizačná hmota Ceresit CN 68 je určená na zhotovovanie vyrovnávacích vrstiev bezprostredne zviazaných s podkladom. Môže sa použiť na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov (i poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny, ako napr. koberce, korok, PVC a pod. Spracovanie je možné iba v interiéri, na podkladoch nezaťažených trvalou vlhkosťou.

Na zhotovovanie plávajúcich podláh, oddelených podláh na separačnej podložke (fólia, lepenka) alebo zalievanie podlahového vykurovania použite rýchlotvrdnúcu vyrovnávaciu hmotu Ceresit CN 87. Na miestach trvale zaťažených vlhkosťou, vysokým zaťažením a v exteriéri použite vyrovnávacie hmoty Ceresit CN 76, Ceresit CN 83 alebo Ceresit CN 87.

 

Balenie:

25 kg papierové vrece

Pracovný postup

Podklady musia byť čisté, bez trhlín, pevné, suché, zbavené látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť a musia byť v súlade s príslušnými miestnymi normami.

Hmotu CN 68 nasypte do nádoby s čistou vodou (miešací pomer je uvedený v technickom liste). Miešajte miešadlom s miešacím nadstavcom s rýchlosťou približne 600 otáčok za minútu, kým nezískate hladkú hmotu bez hrudiek.

Nivelizačnú hmotu rozlejte na podklad a rozhrňte kefou, hladidlom alebo zhrňovacou lištou.

Potom pomocou prevzdušňovacieho valčeka s ostňami uvoľnite vzduchové bubliny. Ak miešate hmotu v dávkach, ďalšie dávky nanášajte ihneď systémom mokré do mokrého.