Ceresit CN 72

Popis Produktu

Samonivelizačná hmota na vyrovnanie podláh v rozsahu od 2 do 20 mm

Vlastnosti

  • pod všetky druhy parkiet a ostatných podláh z dreva
  • pod keramiku a ostatné podlahoviny
  • vhodná ako ukončovacia vrstva
  • odolná proti bodovému zaťaženiu a oderu
  • pochôdzna po 3 hodinách
  • možnosť strojového spracovania
  • pre podlahové vykurovanie

Viac info

Samonivelizačná hmota Ceresit CN 72 je určená na tvorbu vyrovnávacích vrstiev bezprostredne zviazaných s podkladom. Môže byť použitá na vyrovnanie podláh z betónu, cementových poterov (aj poterov s podlahovým vykurovaním) a anhydritu, pod podlahy z keramiky a ostatné krytiny, ako napr.: koberce, korok, PVC, parkety a pod. Spracovanie je možné iba v interiéri, na podkladoch nezaťažených trvalou vlhkosťou: v skladoch, dielňach, výrobných prevádzkach, v podkroviach, hospodárskych miestnostiach a pod. Samonivelizačnú hmotu CN 72 je možné použiť na tvorbu ukončovacích podlahových vrstiev hrúbky od 6 do 20 mm. V týchto prípadoch odporúčame pokrytie ukončovacím náterom Ceresit CF 34. Samonivelizačná hmota môže byť rozlievaná aj na podlahové sadrokartónové alebo sadrovláknité dosky uchytené podľa odporúčania výrobcov. V tomto prípade, rovnako ako v prípade nestabilných podkladov, pridajte do CN 72 zušľachťovaciu emulziu Ceresit CC 83. Emulzia dodá samonivelizačnej hmote elasticitu, ale zhoršuje jej rozlevnosť. Na vytváranie plávajúcich podláh, oddelených podláh na separačnej podložke (fólia, lepenka) alebo zalievanie podlahového vykurovania použite rýchlotvrdnúcu vyrovnávaciu hmotu Ceresit CN 87. Na miestach trvale zaťažených vlhkosťou, vysokým zaťažením a v exteriéri použite vyrovnávacie hmoty Ceresit CN 76, CN 83 alebo CN 87.

 

Balenie:

25 kg papierové vrece

Pracovný postup

Podklady musia byť čisté, bez trhlín, pevné, suché, zbavené látok, ktoré môžu zhoršiť priľnavosť a musia byť v súlade s príslušnými miestnymi normami.

CN 72 zmiešajte s čistou, čírou vodou (množstvo: pozrite si technický list). Premiešajte s elektrickou vŕtačkou s miešadlom pri pribl. 600 otáčkach za minútu, až kým zmes nebude úplne bez hrudiek.

Nivelizačnú hmotu rozlejte na podklad a rozhrňte kefou, hladidlom alebo zhrňovacou lištou.

Potom pomocou prevzdušňovacieho valčeka s ostňami uvoľnite vzduchové bubliny. Ak miešate hmotu v dávkach, ďalšie dávky nanášajte ihneď systémom mokré do mokrého.