CERESIT DG

Popis Produktu

Na hrúbku vrstvy 3 – 30mm v jednej pracovnej operácii

Vlastnosti

  • vytvára mimoriadne hladké povrchy
  • veľmi nízke vnútorné pnutie
  • veľmi dobrá schopnosť rozlievať sa
  • vhodná na podlahové vykurovanie
  • samonivelizačná a čerpateľná

Viac info

Ceresit DG je určená na vyrovnanie vodorovných betónových podláh,cementových a anhydritových poterov (vr. poterov s podlahovýmvykurovaním), magnezitových poterov, podkladov z liateho asfaltu,dlažby, kameňa a pod. Slúži ako podklad pred kladením podlahovýchkrytín.

Určená na použitie v interiéri v suchých priestoroch. Nepoužívajte na tvorbu poterov a finálnych podláh.