Popis produktu

Určená na vytváranie vystužovacej vrstvy na doskách z polystyrénu (EPS aj XPS), v zatepľovacích systémoch ETICS.

Ceresit CT 100 Impactum Jednozložková, disperzná lepiaca a stierková hmota na dosky z polystyrénu

Určená na vytváranie vystužovacej vrstvy na doskách z polystyrénu (EPS aj XPS), v zatepľovacích systémoch ETICS.

Charakteristika

  • vysoko elastická
  • vystužená vláknami
  • odolná proti extrémnemu mechanickému zaťaženiu a proti zmenám teplôt
  • premosťuje trhliny do 2 mm
  • odolná proti poveternostným vplyvom
  • vysoko hydrofóbna
  • nevyžaduje penetráciu pred nanášaním omietky
  • dobrá priľnavosť na náročnom podklade
  • možno nanášať strojovo
  • vynikajúca spracovateľnosť

Oblasti použitia

Ceresit CT 100 je určená na zhotovenie vystužovacej vrstvy s armovacou sieťou na doskách z polystyrénu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm Impactum. Môže byť použitá aj na opravy existujúcich zatepľovacích systémov. Hmota Ceresit CT 100 vytvára vysoko odolnú ochrannú vrstvu proti mechanickému poškodeniu, ako v prípade novo zateplených budov, tak aj pri renovácii starších zateplení. Je dodatočne vystužená vláknami, čím je zvýšená ochrana proti nárazu (v systéme Ceresit s omietkou CT 79 a kombináciou tkanín CT 327 a CT 325 je schopná absorbovať náraz o sile ≥ 100 J), a tým eliminuje vznik trhlín a prasklín. Použitím lepiacej a stierkovej hmoty Ceresit CT 100 odpadá nutnosť používať penetráciu pred aplikáciou omietok Ceresit a je možné prefarbenie pomocou pigmentov Ceresit. Vďaka svojmu jedinečnému zloženiu je CT 100 jednoducho spracovateľná a nanášaná. Vďaka tomu je aplikácia ďaleko jednoduchšia a zároveň sa znižuje spotreba materiálu v porovnaní s cementovými maltami. Ceresit CT 100 je možné použiť aj na lepenie na náročných podkladoch (oceľ, sklo, keramika). V prípade lepenia EPS na dosky OSB alebo preglejky je nutné použiť penetračný náter Ceresit CT 16 alebo Ceresit CN 94 a použiť dodatočné mechanické kotvenie.

Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu výroby, pri skladovaní na paletách, v suchom prostredí, v originálnych a nepoškodených obaloch.

Balenie: 25 kg plastová nádoba
Báza: elastomérová disperzia s vybranými polymérovými spojivami a organickými i neorganickými plnivami, vystužená vláknami
Doba zaschnutia na povrchu: cca 20 min.

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

CT 100 je hmota pripravená na okamžité použitie. Pred začatím práce sa hmota musí premiešať, aby získala jednoliatu konzistenciu. V prípade potreby sa pridá 1 % vody na dosiahnutie potrebnej konzistencie. Rozmiešaná hmota sa musí rovnomerne naniesť na povrch dosiek pomocou zubovej stierky s veľkosťou zubov 6–8 mm. Sklotextilná sieť sa bezprostredne nanesie na pripravenú vrstvu a zapracuje sa a vyhladí pomocou kovového hladidla. Popritom je nutné udržiavať presahy so susediacimi pásmi siete asi 10 cm.

V prípade aplikácie hmoty s dvojitou vrstvou sklotextilnej siete alebo kombinácie bežnej a vystuženej siete sa zapracovanie ďalších sietí musí vykonávať metódou tzv. „mokré do mokrého“ s prihliadnutím na náležite väčšiu hrúbku vrstvy stierkovej hmoty. Pri kombinácii armovacích sietí na dosiahnutie lepších parametrov systému aplikujte pancierovú výstužnú sieť ako prvú.

Po približne 24 hodinách od aplikácie sa môže naniesť ďalšia vrstva v hrúbke si 1 mm, aby sa povrch vyrovnal a zjednotil a aby bola sieť úplne zapustená vo vrstve stierkovej hmoty. Správne zapracovaná sklotextilná sieť musí byť neviditeľná a úplne pokrytá stierkovou hmotou.

Aplikačné video