Popis produktu

CT 190 MW FLEX - Lepiaca a stierková malta na minerálnu vlnu

Tenkovrstvová malta na lepenie dosiek z minerálnej vlny a následné zhotovenie vrstiev vystužených armovacou sieťou v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS)

Charakteristika

  • vysoko odolná proti mechanickým nárazom
  • flexibilná
  • zosilnená unikátnym zložením s vláknami
  • odolná proti vzniku trhlín a prasklín
  • vysoká priľnavosť k minerálnym podkladom aj MW
  • odolná proti poveternostným vplyvom
  • paropriepustná
  • nízka absorpcia vody

Oblasti použitia

Malta Ceresit CT 190 je určená na lepenie dosiek alebo lamiel z minerálnej vlny a na aplikáciu vrstvy vystuženej sieťovinou zo sklenených vlákien v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Je určená na lepenie izolantu na zvislé i vodorovné plochy, podhľady alebo stropy pivničných priestorov. Je vhodná na zateplenie novostavieb aj na rekonštrukciu existujúcich fasád. Ceresit CT 190 vďaka použitej špeciálnej vybranej kombinácii vlákien posilňuje odolnosť zatepľovacieho systému proti poškodeniu, trhlinám a škrabancom.

Skladovanie

Do 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní v suchých podmienkach, na paletách, v originálnych a neporušených obaloch. Chráňte pred mrazom!

Balenie: 25 kg papierové vrece
Pomer miešania: 6,5 - 7,0 l vody na 25 kg
Orientačná spotreba: lepenie dosiek: cca 5,0 kg/m2
vystužujúca vrstva: cca 5,0 kg/m2

Dokumenty na stiahnutie

Pracovný postup

CT 190 sa nasype do odmeraného množstva studenej čistej vody a premieša sa elektrickou vŕtačkou s miešadlom, kým sa nevytvorí rovnorodá hmota bez hrudiek.

(1) Lepenie tepelnoizolačných dosiek: Pripravená malta sa musí nanášať plochým hladidlom pozdĺž hrán dosky vo forme pribl. 3-4 cm širokého pásu a na niekoľko bodov s priemerom pribl. 8 cm.
Ihneď potom sa doska musí pritlačiť k stene niekoľkými miernymi údermi dlhým hladidlom. Dosky sa musia upevňovať tesne jedna k druhej do jednoliateho povrchu so zachovávaním zvislého prepojenia podobného kladeniu tehál. Nechajte schnúť 3 dni.
(2) Aplikácia armovacej vrstvy: Pripravená vrstva malty s hrúbkou 3-4 cm sa musí naniesť na dosky pomocou hladkého dlhého oceľového hladidla. Sklotextilná sieť sa musí naniesť na čerstvú maltu (s 10 cm prekrývaním) a potom musí byť nanesená druhá 1 až 2 cm hrubá vrstva a vyhladená rovnomerne tak, aby nebola viditeľná sklotextilná sieť.