Ceresit CT 83

Popis Produktu

Tenkovrstvová malta na lepenie polystyrénových dosiek v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS)

Vlastnosti

  • vysoká priľnavosť k minerálnym podkladom aj k polystyrénu
  • veľmi dobré parametre spracovateľnosti
  • odolná proti poveternostným vplyvom

Oblasti Použitia

Ceresit CT 83 je určený na lepenie dosiek z penového polystyrénu v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm. Prilepené dosky je nutné dodatočne ukotviť tanierovými hmoždinkami k podkladovej konštrukcii. Pre následné vytvorenie vystužujúcej vrstvy s armovacou sieťou odporúčame použitie lepiacej a stierkovej malty Ceresit CT 85 alebo CT 87. Pri zatepľovaní minerálnou vlnou použite maltu CT 190 alebo CT 87.

 

Balenie:

25 kg papierové vrece

Pracovný postup

Príprava podkladu

CT 83 má dobrú priľnavosť ku všetkým pevným a nosným podkladom, ako sú steny, omietkové a cementové podklady, ktoré neobsahujú mastnotu, asfalt, prach a iné látky zhoršujúce priľnavosť. Pred začatím aplikácie je potrebné skontrolovať priľnavosť k existujúcim omietkam a náterom. „Duté“ omietky sa musia odstrániť. Veľmi nasiakavé podklady napr. steny zhotovené z pórobetónových blokov alebo silikátových blokov sa musia napenetrovať s Ceresit CT 17 a nechať schnúť aspoň 4 hodiny. Pred upevnením dosiek EPS sa musí skontrolovať priľnavosť malty prilepením polystyrénových blokov (10 x 10 cm) k pripravenému podkladu a ich odtrhnutím po 2-3 dňoch.

Príprava lepiacej malty

Pripravená malta sa musí nanášať plochým hladidlom pozdĺž hrán dosky vo forme pribl. 3-4 cm širokého pásu a na niekoľko bodov s priemerom pribl. 8 cm. Doska sa musí pritlačiť k stene niekoľkými miernymi údermi dlhým hladidlom. Správne nanesená malta musí po pritlačení pokrývať minimálne 40 % povrchu. V prípade rovných a hladkých podkladov sa malta musí naniesť pomocou dlhého zubového hladidla (zuby 10–12 mm). Dosky sa musia upevňovať tesne jedna k druhej do jednoliateho povrchu so zachovávaním zvislého prepojenia podobného kladeniu tehál.

Montáž izolačných dosiek

Doska sa musí pritlačiť k stene niekoľkými miernymi údermi dlhým hladidlom. Správne nanesená malta musí po pritlačení pokrývať minimálne 40 % povrchu. Po stvrdnutí CT 83 (pribl. 2 dni) sa všetky nerovnosti dosiek musia vyrovnať brúsnym papierom, potom sa dosky musia dodatočne upevniť mechanickými kotvami.