CERESIT CT 87

Popis Produktu

Špeciálna tenkovrstvová malta na lepenie dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny a k následnému zhotoveniu armovacej vrstvy vystuženej sieťovinou so skleným vláknom v kontaktných systémoch zateplenia budov Ceresit Ceretherm (ETICS).

Vlastnosti

  • 2 v 1 - nevyžaduje penetráciu pred aplikáciou omietky
  • zosilnená unikátnym zložením s vláknami
  • výrazne nižšia spotreba na m2
  • odolná proti vzniku trhlín a prasklín
  • vysoká prídržnosť k minerálnym podkladom, polystyrénu a minerálnej vlne
  • flexibilná a vysoko mechanicky odolná
  • vysoko paropriepustná
  • nízka absorpcia vody

Viac info

Je určená na lepenie dosiek z polystyrénu a minerálnej vlny a následné zhotovenie tenkých vrstiev vystužených armovacou sieťou v systémoch zateplenia budov. Ceresit CT 87 je súčasťou kontaktných systémov zateplenie budov Ceresit Ceretherm (ETICS). Ceresit CT 87 vďaka použitej špeciálnej vybranej kombinácii vlákien posilňuje odolnosť zatepľovacieho systému proti poškodeniu, trhlinám a škrabancom. Aplikácia CT 87 (farba, povrch a organické modifikátory) umožňuje vynechať prípravu podkladovej vrstvy penetráciou s použitím penetračných náterov pred nanesením akýchkoľvek omietok Ceresit. Obsah špeciálnych ľahkých plnív dodáva väčšiu flexibilitu, ľahšiu a homogénnu hustotu, uľahčuje miešanie, nanášanie a rozotieranie a tak zvyšuje účinnosť malty.

 

Balenie:

25 kg papierové vrece

Pracovný postup

Príprava podkladu

1. Lepenie izolačných dosiek

Miesta zasiahnuté machmi, lišajníkmi a plesňami očistite a ošetrite fungicídnym prípravkom/prípravkom na odstraňovanie plesní Ceresit CT 99 v súlade s technickými odporúčaniami. Znečistenie a vrstvy s nedostatočnou priľnavosťou odstráňte, očistite vodou a nechajte vyschnúť. Silne nasiakavé podklady ošetrite hĺbkovou penetráciou Ceresit CT 17 a nechajte schnúť najmenej 2 hodiny. Prídržnosť podkladu overte nalepením kociek polystyrénu s rozmermi cca 10x10 cm na niekoľkých miestach a po 4–7 dňoch ich ručne odtrhnite. Podklad je k ďalšiemu spracovaniu vhodný vtedy, ak k odtrhnutiu dôjde vo vzorke polystyrénu.

2. Prevedenie výstužnej vrstvy

Po vytvrdnutí CT 87 (cca po 2 dňoch), nerovnosti dosiek prebrúste brúsnym papierom, dôkladne odstráňte prach a upevnite zodpovedajúcim počtom a typom kotiev.

Spracovanie

Ceresit CT 87 vsypte do čistej studenej vody a rozmiešajte na hladkú hmotu bez hrudiek, počkajte 5 minút a znovu premiešajte.

1. Lepenie izolačných dosiek

Pripravenú maltu CT 87 naneste po obvode lepenej dosky pásom o veľkosti cca 3–4 cm a vytvorte niekoľko terčov v ploche dosky s priemerom cca 8 cm. Pri lepení izolačných dosiek z minerálnej vlny je nutné pred nanesením lepiacej malty dosku po celej ploche prestierkovať tenkou vrstvou lepiacej malty nanesenpomocou nerezového hladidla. Dosku priložte ku stene a doklepnite dlhou latou, aby bola dodržaná potrebná rovinatosť.

Správne nanesená malta by mala pri stlačení pokryť minimálne 40 % povrchu dosky. Pri rovných a hladkých podkladoch naneste maltu pomocou zubovej stierky s veľkosťou zubov cca 10–12 mm. Dosky skladajte na doraz, bez medzier a škár, dodržujte väzbu ako pri murive, tzn. tak, aby zvislá škára nikde neprebiehala.

2. Zapracovanie výstužnej tkaniny

Rozmiešanú maltu naneste zubovou stierkou o veľkosti zubov 10–12 mm na povrch izolačných dosiek. V prípade použitia dosiek z minerálnej vlny je nutné najskôr celý povrch dosiek prestierkovať maltou CT 87 za použitia rovného nerezového hladidla. Do takto pripravenej vrstvy vtlačte pomocou nerezového hladidla armovaciu tkaninu s dodržaním presahu jednotlivých pásov tkaniny minimálne 10 cm. Povrch vyhľaďte tak, aby armovacia tkanina nebola viditeľná. CT 87 je možné nanášať aj stojovo.