Ceresit CT 174 Machine

Popis Produktu

Tenkovrstvová dekoratívna omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Vlastnosti

  • určená na strojovú aplikáciu 
  • omptimalizovaná spotreba 
  • homogénny  finálny povrch 
  • paropriepustný
  • nízka nasiakavosť
  • odolná proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom

Viac info

Omietka Ceresit CT 174 MACHINE kombinuje dobré vlastnosti silikátových a silikónových omietok. Je paropriepustná, s nízkou nasiakavosťou a odolná proti znečisteniu. Omietka Ceresit CT 174 MACHINE je určená na vytváranie tenkovrstvových omietok na betónových podkladoch a tradičných omietkach. CT 174 MACHINE je možné tiež použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných zatepľovacích systémoch Ceresit Ceretherm (ETICS) pri zatepľovaní obvodového muriva budov, za použitia dosiek z polystyrénu alebo minerálnej vlny. V in-teriéri je možné CT 174 MACHINE použiť aj na sadrových podkladoch, na drevotrieskach či sadrokartónových doskách. Omietka CT 174 MACHINE je dostupná v celej farebnej škále Colours of Nature. Pri aplikácii ETICS je možné použiť odtiene s koecientom odrazu svetla (HBW) do 25 %, pri aplikácii na menšie plochy a napríklad v prípade architektonických detailov je možné použiť aj intenzívne tmavé farby. 

Pracovný postup

Príprava povrchu

Podklady musia byť pevné, rovné, nosné a suché, zbavené oddeľujúcich sa substancií, ako napr. tuky, živice, prach. Znečistenie a vrstvy s nízkou pevnosťou, ako aj staré nátery, maliarske nátery z elastických a vápenných farieb úplne od- stráňte. 

Spracovanie

Produkt je pripravený na priame použitie. Dôkladne rozmiešaj- te obsah nádoby. V prípade potreby upravte konzistenciu ma- teriálu pre podmienky aplikácie pridaním malého množstva čistej vody (nie viac ako 2 %) a opäť rozmiešajte. Nepoužívajte korodujúce nádoby a náradie. Konzistencia omietky by mala byť upravená pre potreby strojovej aplikácie. Pred samotným nanášaním na fasádu odporúčame vytvoriť skúšobnú vzorku na sadrokartónovú dosku. Na vytvorenie vzorky použite materiál v rovnakej konzistencii ako materiál, ktorý budete nanášať na fasádu. Zároveň použite rovnaký prístroj, trysku, rýchlosť aj prevádzkový tlak. Prevádzkový tlak sa môže líšiť v závislosti od typu prístroja, dĺžky hadice a výšky čerpadla. Odporúčaný typ čerpadla: Wagner, rada Plast Coat. Trysku umiestnite vertikál- ne, cca 40 - 60 cm od fasády a naneste omietku rovnomernými pohybmi pri dodržaní rovnakého uhla trysky voči fasáde. CT 174 MACHINE nanášajte krúživými pohybmi pomocou stro- jového zariadenia v dvoch vrtsvách. CT 174 MACHINE môže byť nanášaná pomocou strojového zariadenia s pištoľou, pričom prvú vrstvu je nutná naniesť horizontálne a druhú vrstvu vertikálne systémom mokré do mokrého. Spôsob aplikácie by malurčiťdodávateľnazákladevýsledkovichvlastnýchtestov. CT 174 MACHINE nanášajte rovnomerne na podklad až pokým dosiahnete požadovanú hrúbku (cca 1,0 mm) a komplet- né pokrytie povrchu. Po aplikácii by omietka mala mať rovnú, homogénnu štruktúru. Stroj a jeho prevádzkový tlak by mali byť počas celej doby aplikácie pod dohľadom. Na jednej ploche pracujte bez prestávok, udržujte rovnakú konzistenciu materiálu. Pri aplikácii nemiešajte s inými omietkami alebo nátermi. Pri použití omietky v interiéri je po aplikácii nutné dôkladne vetrať. Nástroje a čerstvé znečistenie umyte čistou vodou, vytvrdnuté zvyšky materiálu odstráňte mechanicky.

Omietku je možné ďalej renovovať silikátovým náterom CT 54, silikónovým náterom CT 48 alebo nanosilikónovým náterom CT 49