CERESIT CT 75 DOUBLE DRY

Popis Produktu

Tenkovrstvová dekoratívna omietka s technológiou Double Dry pre vonkajšie a vnútorné použitie.

Vlastnosti

  • vysoko samočistiaca
  • vysoko odolná proti znečisteniu
  • hydrofóbna
  • veľmi nízka nasiakavosť a vysoká paropriepustnosť
  • vysoká trvanlivosť
  • vysoká elasticita a odolnosť proti nárazu
  • vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom
  • BioProtect – odolná proti plesniam, riasam a hubám
  • umožňuje strojové spracovanie
  • dodavaná v celej palete farieb Ceresit Colours of Nature

Viac info

Omietka Ceresit CT 75 slúži na vytváranie tenkovrstvových omietkových vrstiev na betónových podkladoch, tradičných omietkach, pri vnútornom použití aj na sadrových podkladoch, na drevotrieskových alebo sadrokartónových doskách atď. CT 75 možno tiež použiť ako fasádnu povrchovú úpravu v kontaktných zatepľovacích systémoch Ceresit Ceretherm (ETICS). Omietka CT 75 je vhodná pre použitie na miestach, kde je žiaduca vysoká paropriepustnosť spolu s nízkou nasiakavosťou a vysokou odolnosťou proti zašpineniu (technológia Double Dry). Omietka CT 75 je dostupná v celej farebnej škále Colours of Nature. Pri aplikácii ETICS je možné použiť
odtiene s koeficientom odrazu svetla (HBW) do 25 %, pri aplikácii na menšie plochy a napríklad v prípade architektonických detailov je možé použiť aj intenzívne tmavé farby. Omietka CT 75 obsahuje aditíva (zapúzdrené kapsule), ktoré vďaka pozvolnému uvoľňovaniu zaručujú, že omietka je dlhodobo chránená proti biologickému napadnutiu hubami, plesňami či riasami.

 

Balenie:

25 kg plastová nádoba

Pracovný postup

Celý obsah nádoby sa musí starostlivo premiešať. V prípade potreby je možné prispôsobiť konzistenciu produktu podľa podmienok aplikácie pridaním malého množstva čistej vody a opätovným premiešaním. Nesmú sa používať hrdzavé nádoby ani nástroje. CT 74 sa musí rovnomerne naniesť na podklad v hrúbke zrna šikmo držaným dlhým oceľovým hladidlom. Materiálu sa potom musí dať rovnorodá štruktúra krúživými pohybmi dlhým naplocho držaným plastovým hladidlom, aby sa získal vzhľad štruktúry nahusto uloženého zrnového kameniva.

Nekropte omietku vodou!

Práca sa musí vykonávať bez prestávok, pričom je nutné zachovávať jednotnú konzistenciu produktu. Ak je nutné prácu prerušiť, pozdĺž predtým označenej línie je potrebné aplikovať samolepiacu pásku. Potom sa nanesie omietka, vytvorí sa štruktúra a páska sa strhne spolu s omietkou, ktorá je na nej. Po prestávke sa v nanášaní pokračuje od označeného miesta. Hrana predtým nanesenej omietky sa môže zabezpečiť samolepiacou páskou.