Skip to Content

Podlahy

Príprava podkladu

Pred začiatkom akejkoľvek podlahárskej práce sa musí riadne posúdiť a pripraviť podklad. Príprava podkladu sa skladá z niekoľkých veľmi dôležitých krokov, ktoré je potrebné vykonať pred tým, ako sa pristúpi k ďalším činnostiam pri inštalácii podlahy.

1. krok

MERANIE VLHKOSTI

Podlahár musí zaistiť, aby sa podlahová krytina položila bez rizika, že neskôr vzniknú hrbole a vydutiny. Jednou z povinností podlahára je skontrolovať, či je podklad dostatočne suchý. Vlhkosť sa meria metódou CM. Prosím, nahliadnite do miestnych noriem ohľadom hodnôt vlhkosti, ktoré musia byť splnené pred realizáciou akejkoľvek ďalšej činnosti súvisiacej s inštaláciou podlahy.

2. krok

ČISTENIE PODKLADU

Podklady musia byť čisté, bez trhlín, pevné, suché, zbavené látok, ktoré môžu ovplyvniť priľnavosť (ako sú napríklad tuk, živica, prach, zvyšky náterov alebo lepidiel atď.) a musia byť v súlade s príslušnými miestnymi normami. Nečistoty, zvetrané vrstvy a nátery s nízkou pevnosťou sa musia mechanicky odstrániť. Odstránenie zvyškov starých materiálov sa vykonáva s brúskou na potery, abrazívnymi čistiacimi strojmi alebo pomocou iných špeciálnych nástrojov.

3. krok

OPRAVA TRHLÍN A VYPLNENIE DIER

Trhliny možno odborne opraviť s produktom Ceresit CN 89. Nerovnosti v podklade musia byť vyplnené produktom Ceresit CN 83.

4. krok

PENETRÁCIA PODKLADU / VYTVORENIE BARIÉRY PROTI VLHKOSTI

Ďalším dôležitým krokom je penetrácia podkladu. Nasiakavé podklady je potrebné napenetrovať penetračným náterom Ceresit CN 94. Pred nanesením nivelizačnej hmoty sa musí starostlivo skontrolovať zostatková vlhkosť v podklade a jeho pevnosť. V prípade vlhkého alebo málo pevného podkladu musí byť nanesený špeciálny penetračný náter.

  • Systémové riešenia
    Systémové riešenia

    Profesionálne know-how a infomácie na jednom mieste 

Máte Otázku?

Radi vám zodpovieme akúkoľvek otázku ohľadom našich produktov, kde ich kúpiť alebo aké je správne riešenie pre váš projekt.