Skip to Content

Zatepľovacie systémy

Ceretherm Popular

Základný tepelno-izolačný systém. Ekonomické riešenie, ktoré ponúka vhodné tepelno-izolačné vlastnosti spolu s odolnosťou proti vonkajším poveternostným podmienkam.

Vlastnosti:

 • Ekonomické riešenie
 • Receptúra BioProtect - odolný proti mikrobiologickej kontaminácii (plesne a riasy)
 • Odolný proti poveternostným vplyvom
 • Nízka nasiakavosť
 • Požiarna klasifikácia: B-s1, d0 v súlade s EN 13501-1

Vhodné materiály obvodového muriva na aplikáciu systému: pórobetónové (suché) dobre vetrané budovy, betón, keramické tehly a tvárnice

Vhodné typy budov: rodinné domy a bytové domy do 11 podlaží (nižšie ako 25 m)

 • Lepiaca malta Ceresit ZS alebo malta Ceresit ZU
 • Rozperné kotvy použiteľné v súlade s vlastnou platnou ETA podľa ETAG 014 a spĺňajúce požiadavky ETA systému Popular
 • Počet kotviacich prvkov a ich umiestnenie určí projektant na základe analýzy podkladu a výpočtu zaťaženia

 • Dosky z penového polystyrénu v súlade s EN 13163 a s ETA systémom Popular, napr. EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 100 F
 • Hrúbka až 42 cm

 • Výstužná mriežka v súlade s ETA systémom Popular, s plošnou hmotnosťou min. 145 g/m2
 • Univerzálna malta Ceresit ZU

 • Náter Ceresit CT 15 na silikátové omietky
 • Náter Ceresit CT 16 na minerálne, akrylátové, silikátovo-silikónové a silikónové omietky

 • Minerálne omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 35, „hladená“ Ceresit CT 137
 • Akrylátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 63, Ceresit CT 64, „hladená“ Ceresit CT 60
 • Silikátovo-silikónové: „ryhovaná“ Ceresit CT 175, „hladená“ Ceresit CT 174
 • Silikátové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 73, „hladená“ Ceresit CT 72
 • Silikónové omietky: „ryhovaná“ Ceresit CT 75, „hladená“ Ceresit CT 74
 • Dizajn dreva: Ceresit CT 720 VISAGE

 • Omietky s technológiou Double Dry
  Omietky s technológiou Double Dry

  Silikónové omietky Ceresit boli obohatené o inovatívnu technológiu Double Dry. 

máte otázku?

Radi vám zodpovieme akúkoľvek otázku ohľadom našich produktov, kde ich kúpiť alebo aké je správne riešenie pre váš projekt.